Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Регуляцiя активностi екзопротеїназ молокозсiдальної дії штамiв Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv

Регуляцiя активностi екзопротеїназ молокозсiдальної дії штамiв Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv

Назва:
Регуляцiя активностi екзопротеїназ молокозсiдальної дії штамiв Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,75 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Київський університет імені Тараса Шевченка
УДК 582, 287; 577, 156
НIКIТIНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРIВНА
Регуляцiя активностi екзопротеїназ молокозсiдальної
дії штамiв Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv
Спеціальність - 03.00.04 бiохiмiя
Автореферат
на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Київ – 1999
Дисертацією є рукопис
Дисертація виконана у Донецькому державному унiверситеті
Науковий керівник - Бойко Михайло Iванович, доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри Донецького державного університету.
Офіційні опоненти - Варбанець Людмила Дмитрiвна, доктор біологічних
наук, Інститут мiкробiології i вiрусології iм.Д.К.Заболотного НАН України.
-
Хижняк Свiтлана Володимирiвна, доктор біологічних
наук, Київський університет імені Тараса Шевченка.
Провідна установа - Харкiвський державний унiверситет, кафедра фізіології
та бiохiмiї рослин, м.Харків.
Захист відбудеться 25 травня 1999 року о 13 годині на зсіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою: 252127, пр. акад.Глушкова, 6)
Автореферат розісланий 22 квітня 1999 року.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка (252033, м.Київ, вул.Володиирська, 58)
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть проблеми. Розробка та освоєння нових високоефективних технологiй, якi сприяють комплексному використанню молока, - важливе нородно-господарське завдання. Впровадження до технологiї виробницьтва ферментних препаратiв мiкробного та грибного походження може суттєво впливати на досить довгi пасивнi схеми одержання молочних продуктiв. Ферменти повиннi широко вивчатися та вживатися з метою пiдвищення якостi продукцiї, отриманя принципово нових продуктiв та пiдвищення рентабельностi виробництва.
Сичужний фермент, за традицєю, виробляють iз сичуга ягнят та телят. При цьому отримується не досить активний фермент з великим вмiстом баластових речовин. Розширення виробництва сирiв та iнших молочних виробiв потребують пошуку замiнникiв сичужних ферментiв.
Ферментнi системи вищих базидiальних грибiв зараз вивчаються бiльш широко та планомiрно, але мiцелiальнi гриби у цьому аспектi вивченi ще не досить добре. Важливiсть подiбних дослiджень безперечна, тому що як фiзiологiчнi, так i ферментативнi характеристики чистих мiцелiальних культур, їх первиннi та вториннi процеси метаболiзму та вiдповiднi продукти явно вказують не тiльки на наукове значення напрямку, але i на його перспективнiсть для практичного використання.
Порiвняльна простота культивування грибiв, їх висока фiзiологiчна та генетична пластичнiсть вiдкривають великi можливостi cтосовно промислової ферментологiї та селекцiї штамiв-продуцентiв.
Отримання цiнних грибних метаболiтiв повязано з оптимiзацiєю умов для їх бiосинтезу пiд час штучного культивування та є однiєю з основних задач, яка потребує вирiшення. Впровадження до сфери промислового використання як можна бiльшої кiлькостi базидiомiцетiв приведе до збiльшення корисних ресурсiв нашої держави.
Мета i завдання дослiджень. Метою роботи було пiдвищення синтезу протеїназ молокозсiдальної дiї штамiв М-81, А-031, А-032 i Р-323 H. laricinus шляхом використання рiзних факторiв.
Для досягнення цiєї мети вирiшувалися такi завдання :
-
зясування здатностi штамiв М-81, А-031, А-032 i Р-323 до синтезу молокозсiдальних протеїназ;
-
вивчення впливу та пiдбiр найкращих екологiчних факторiв: способу культивування, температурного, кислотного режимiв росту; та особливостей бiосинтезу дослiджуваних штамiв;
-
виявлення специфiки вуглецевого та азотного живлення продуцентiв молокозсiдальних протеїназ;
-
встановлення ролi рiзних бiологiчно-активних речовин : ауксину та гiберелiну, екстракту росткiв картоплi, соєвого борошна, якi додавалися до живильного середовища;
-
дослiдження можливостi вирощування продуцентiв на дешевих та доступних субстратах;
-
виявлення динамiки росту, бiосинтезу i кiнетичних параметрiв при культивуваннi штамiв на рiзноманiтних живильних середовищах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Регуляцiя активностi екзопротеїназ молокозсiдальної дії штамiв Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок