Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ

СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ

Назва:
СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,40 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шумакова Наталія Іванівна
УДК 620. 197; 621. 793
СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Погребняк Олександр Дмитрович,
професор кафедри прикладної фізики
Сумського державного університету
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
професор Равлік Анатолій Георгійович,
Харківський національний політехнічний університет,
професор кафедри фізики металів та напівпровідників
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Колот Володимир Якович,
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут”, начальник відділу
Провідна установа – Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна, кафедра фізики
твердого тіла
Захист відбудеться 19 січня 2001 р. о 14 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55. 051. 02 у Сумському
державному університеті за адресою:40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2, ауд. 218, центральний корпус.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий 17 грудня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________А.С. Опанасюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена тим, що, незважаючи на велику кількість досліджень впливу потужних енергетичних пучків електронів або протонів на фізико-механічні властивості поверхні металевих матеріалів, певне коло питань залишається маловивченим. Зокрема, мова йде про дію на захисні покриття (гальванічні, дифузійні, отримані конденсацією у вакуумі) потоків сильнострумових низькоенергетичних (до 50 кеВ) пучків електронів (СНПЕ) та потужних (~1 МеВ) імпульсних пучків іонів (ППІ). При такій взаємодії мають місце ще недостатньо вивчені ефекти механічного зміцнення матеріалів, дальнодії, аномального масоперенесення, перемішування елементів та ін. Це відкриває перед технологами та інженерами перспективу отримання нових матеріалів у вигляді модифікованих покриттів із наперед заданими властивостями.
У зв'язку з цим дослідження структурно-фазових перетворень та дифузійних процесів у системах покриття/підкладка при опроміненні потоками електронів чи іонів належать до актуальних проблем сучасної фізики твердого тіла. Для її коректного вирішення необхідно проводити комплексні дослідження дифракційними, електронно-мікроскопічними та методами мікроаналізу із паралельним контролем фізико-механічних властивостей.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Частина роботи виконана у рамках держбюджетних тем №68.01.01.97–99 “Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів ” та № 68.01.01.00–02 “Дифузійні процеси в системах плівка/плівка і плівка/масивний матеріал” Міністерство освіти і науки України.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей структурних і фазових перетворень та дифузійних процесів під дією електронів і протонів у системах покриття/П, де покриття – гальванічні, дифузійні або плівкові шари на основі Cr, Nі, Co, Al, (Co-Nі), (Co-Cr), у тому числі й багатошарові; П – підкладка із Ст.3 (у деяких випадках – Мо, Nі, Cr, і Со або Ст.3 із бар'єрними підшарами).
У роботі були поставлені такі задачі:
- розробити методику одержання гальванічних, дифузійних і плівкових покриттів загальною товщиною 0,5–8; 10–55 мкм і до 0,5 мкм відповідно;
- провести детальні дослідження зміни кристалічної структури (розмір кристалітів, параметр решітки, фазоутворення, ефективна концентрація вакансій і міжвузловинних атомів) і механічних властивостей (мікротвердість, коефіцієнт тертя) під впливом пучка електронів, протонів або подвійного оброблення (термостабілізація та опромінення);
- встановити особливості дифузії та перемішування елементів під дією термопружних і ударних хвиль, обумовлених дією електронів і протонів, та термовідпалювання;
- виявити особливості ізотопного ефекту при взаємодії протонів із ізотопами металів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок