Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК КЛІТИНИ І ЇХ РЕПАРАЦІЇ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК КЛІТИНИ І ЇХ РЕПАРАЦІЇ

Назва:
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК КЛІТИНИ І ЇХ РЕПАРАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,17 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
Мещерякова Оксана Петрівна
УДК 577.34
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ
РАДІАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК КЛІТИНИ І ЇХ РЕПАРАЦІЇ
03.00.02 – біофізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,
Кнігавко Володимир Гілярієвич, Харківський державний медичний університет,
завідувач кафедри медичної і біологічної фізики
та медичної інформатики.
Офіційні опоненти:
 
доктор фізико-математичних наук, професор
Сорокін Віктор Олександрович, Фізико-технічний інститут
низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, провідний
науковий співробітник відділу молекулярної біофізики (м. Харків);
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Круглова Олена Борисівна, Інститут радіофізики та електроніки НАН
України, старший науковий співробітник відділу біофізики (м. Харків).
Провідна установа:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
кафедра біофізики.
Захист дисертації відбудеться “10 ” червня 2005 року о 1500 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.051.13 у Харківському національному
університеті ім. В.Н.Каразіна за адресою:
61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-4 .
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці
Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за адресою:
61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “ 6 ” травня 2005 року
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Гаташ С.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення радіобіологічних ефектів має велике як теоретичне, так і практичне значення. На сьогодні накопичений значний експериментальний матеріал відносно найважливіших радіобіологічних ефектів і зв'язку цих ефектів із процесами утворення різного роду радіаційних пошкоджень (РП) ДНК клітин, трансформації одних видів пошкоджень в інші і репарації цих пошкоджень клітинами. У деяких випадках цей зв'язок доведений, у деяких – припускається. Разом з тим, не можна вважати цілком встановленою значущість внесків процесів утворення, трансформації і репарації тих або інших видів РП у формування кінцевих радіобіологічних ефектів. Навряд чи можна вважати досить з'ясованими механізми усіх вищевказаних процесів.
Важливим засобом перевірки існуючих уявлень і гіпотез про механізми і взаємозв'язки різних радіобіологічних процесів є математичне моделювання, за допомогою якого можна одержувати чисельні оцінки різних характеристик зазначених процесів і шляхом порівняння цих оцінок з експериментальними даними встановлювати адекватність прийнятих зараз уявлень і гіпотез. Крім того, розробка нових гіпотез також вимагає математичного моделювання досліджуваних процесів з метою визначення адекватності цих гіпотез. Існуючі на сьогодні в радіобіології математичні моделі не враховують усі відомі в даний час експериментальні дані (особливо – отримані в останні роки) і потребують удосконалення.
Сказане вище визначає актуальність математичного моделювання процесів утворення радіаційних пошкоджень ДНК клітин під дією рентгенівського або гама – випромінювання і репарації цих пошкоджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з виконанням тематичного плану інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України. Здобувач була виконавцем теми “Математичне моделювання впливу трансформації радіаційних пошкоджень ДНК і їх репарації на виживаність опромінених клітин” (№ державної реєстрації 0103U000160. Шифр АМН.02.03.).
Мета та задачі дослідження. Метою дослідження було вивчення найважливіших радіобіологічних ефектів у клітинах, які опромінені іонізуючими випромінюваннями, за допомогою побудови математичних моделей, що враховують взаємозв'язок цих процесів із процесами життєдіяльності в клітині і структурно-функціональні особливості клітинного хроматину.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК КЛІТИНИ І ЇХ РЕПАРАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок