Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Назва:
ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,40 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Чепурко Віктор Васильович
УДК 330.131.7:631.15
ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економіки НАН України
Науковий консультант: доктор економічних наук, старший
науковий співробітник
Кузубов Микола Васильович
Інститут економіки НАН України,
науковий консультант
Офіційні опоненти член-кореспондент УААН,
доктор економічних наук, професор
Малік Микола Йосипович
Інститут аграрної економіки УААН
завідувач відділу підприємництва
член-кореспондент УААН,
доктор економічних наук, професор
Юзефович Анатолій Едуардович
Інститут економіки НАН України,
головний науковий співробітник
відділу ресурсного потенціалу АПК
доктор економічних наук, професор
Гудзинський Олексій Дмитрович
Національний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту і
маркетингу
Провідна установа Київський національний економічний
Університет Міністерства освіти і науки України,
кафедра аграрного менеджменту
Захист відбудеться "_1_"__березня___________________2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.150.02 в Інституті економіки НАН України за адресою : 01011, м. Київ - 11, вул. Панаса Мирного, 26
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки НАН України за адресою : 01011, м. Київ - 11, вул. Панаса Мирного, 26
Автореферат розісланий "_26_" _січня__ 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор В.С. Стешенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Економічні системи, будучи за своєю природою складними, динамічними і імовірнісними, характеризуються невизначеністю структури, стану і розвитку. Ця невизначеність становить причинну основу економічного ризику. Ринкові трансформації економіки України, які характеризуються змінами у відносинах власності, створенням капіталу підприємницьких структур, переходом до вільного формування цін під впливом попиту і пропозиції, загостренням конкуренції на ринках товарів, праці і капіталу, ґенерують зростання імовірності економічного ризику і його масштабів. Вагомість впливу ризику на стабільність і результативність функціонування підприємницьких структур і економіки загалом зумовлює об'єктивну необхідність у його ідентифікації, оцінці і зменшенні, що значно підвищує актуальність наукових досліджень проблеми економічного ризику.
Актуальність теми. Парадигма планової, регульованої економіки апріорі не припускала існування невизначеності і ризику у виробничо-господарській діяльності та в прийнятті економічних рішень. Внаслідок цього проблема економічного ризику в радянській економічній науці не тільки не була досліджена, але навіть практично не позначена як така. У економічній науці країн з розвиненою ринковою економікою цій проблемі приділяється значна увага. Теорія економічного ризику послідовно розвивалася в роботах Дж. Мілля, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, Й. Шумпетера, Ф. Найта, Дж. фон Неймана, Г. Марковіца, Д. Тобіна, М. Фрідмена, У. Шарпа, К. Ерроу та інших вчених. Однак більшість неокласичних і сучасних наукових публікацій пов'язана з оцінкою ризику на фондових ринках. Істотним є також те, що в цих роботах розглядаються наукові основи і прикладні аспекти ризику в досить сталих економічних системах з розвиненою ринковою економікою. Тому багато які методичні положення, що містяться в них, не можуть бути перенесені на економіку, яка трансформується на ринкову і характеризується великою кількістю дестабілізуючих чинників і невизначеністю, що істотно підвищує економічний ризик.
Національна школа ризикології як важливий напрям економічної науки в нашій країні перебуває в стадії становлення. Її проблеми розглядаються в роботах В.Г. Андрійчука, В.В. Вітлінського, В.М. Гранатурова, В.І. Грушка, С.І. Наконечного, О.Л. Устенка, О.Д. Шарапова, А.І. Ястремського та інших учених. Проте кожний крок досліджень з ризикології висвітлює й нові проблеми, що обумовлює необхідність подальшого розвитку теорії економічного ризику в методологічному і концептуальному аспектах, розробки механізмів, методичних підходів і інструментарію для адекватного вирішення множини практичних проблем, які виникають на всіх рівнях ієрархії управління як в народному господарстві загалом, так і в окремих його галузях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок