Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ

ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,78 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національний лісотехнічний університет України
Полоз Володимир Іванович
УДК 674.815-41:026.05
ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ
ТА РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ВЕРСТАТІВ
ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ
05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Шостак Володимир Васильович
Національний лісотехнічний університет України,
професор кафедри деревообробного обладнання
та інструментів
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Марущак Ярослав Юрійович,
Національний університет „Львівська
політехніка”, професор кафедри електроприводу
і автоматизації промислових установок, м. Львів
кандидат технічних наук, доцент
Дзюба Лідія Федорівна,
Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності, доцент кафедри фундаментальних дисциплін, м. Львів
Захист відбудеться „ 3 ” жовтня 2007р. о 1400 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університе-ту України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного лісотехні-чного університету України за адресою: 79057, м.Львів, вул.Ген.Чупринки, 101.
Автореферат розіслано „ 23 ” серпня 2007р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор технічних наук, професор П.А.Бехта
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Виробництво стружкових плит (СП) на підприємствах України здійснюється на вітчизняному та імпортному обладнанні, що працює у безперервному режимі протягом тривалого часу (не менше місяця). Для забезпечення працездатного стану обладнання підприємства здійснюють профілактичні ремонтні заходи, вид яких вибирають суб’єктивно, без належного обґрунтування. Незважаючи на профілактики, кожної зміни виникають дві-три відмови обладнання, на усунення яких витрачається до 25% робочого часу та значні кошти. Обладнання для подрібнення деревини є першим в технологічному процесі виготовлення плит, й від його надійності залежить робота всього головного конвейєра. Часті відмови цього обладнання можуть звести нанівець всі економічні показники підприємства, незважаючи на повну механізацію і автоматизацію всього технологічного циклу. На сьогодні для обладнання з подрібнення деревини відсутні науково обґрунтовані та практично апробовані структури ремонтних циклів, критерії для їх оптимізації, математичні моделі для їх розроблення. Це зумовлює значні збитки від простоїв обладнання у ремонті, зниження якості стружки, перевитрати сировини та матеріалів. Тому питання обґрунтування показників надійності обладнання для подрібнення деревини, розроблення науково-обґрунтованих структур ремонтних циклів і критеріїв щодо їх оптимізації є важливими завданнями як теоретичного, так і практичного характеру, а роботи, направлені на їх вирішення, є актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення дисертаційної роботи виконані в рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки України – 04 – „Екологічно чиста енергетика та ресур-созберігаючі технології”, підрозділу – 04.05 – „Підвищення надійності та дов-говічності машин та конструкцій”. Вони спрямовані на вирішення завдань галу-зі з раціонального використання деревини та відходів деревообробки, підви-щення надійності й довговічності обладнання підприємств, де виготовляють деревні плити, тісно пов’язані з науково-дослідною тематикою кафедри дерево-обробного обладнання та інструментів НЛТУ України в рамках програми „Ліс”.
Мета і завдання дослідження. Вирішення науково-технічного завдання, яке полягає в обґрунтуванні показників надійності верстатів для подрібнення деревини з урахуванням роботи всього технологічного комплексу, як єдиної си-стеми, і розроблення на цій основі структури ремонтного циклу цих верстатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок