Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Системний підхід та його застосування в дослідженні України як демократичної, соціальної, правової держави

Системний підхід та його застосування в дослідженні України як демократичної, соціальної, правової держави

Назва:
Системний підхід та його застосування в дослідженні України як демократичної, соціальної, правової держави
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,30 KB
Завантажень:
15
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Ганьба
Борис Павлович
УДК 342.15: 342.22
Системний підхід та його застосування в дослідженні України
як демократичної, соціальної, правової держави
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних та правових вчень
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Х А Р К І В – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Копейчиков Володимир Володимирович, Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри теорії держави та права.
Офіційні опоненти: – доктор юридичних наук, професор Цвік Марк Веніамінович, Національна юридична академія ім.Ярослава Мудрого, професор кафедри теорії держави та права;
кандидат юридичних наук, доцент Пашутін Вадим Володимирович, Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, проректор з наукової роботи.
Провідна організація: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, відділ історико-політичних досліджень держави і права України м. Київ
Захист відбудеться 18 жовтня 2001 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.64.700.03 при Національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр.50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий 07 вересня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є.Кириченко
З А Г А Л Ь Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р О Б О Т И
Актуальність теми дослідження. Питання підвищення ефективності діяльності всіх ланок державного механізму завжди були однією з основних умов успішного соціального розвитку будь-якої країни, передусім, коли йшлося про оптимальну організацію та діяльність новітньої держави прогресивного, дійсно демократичного суспільства. Актуальними є ці питання для розвитку сучасної України, яка звільнилася від міражів комуністичних ідеалів і будує вільне, відкрите демократичне суспільство. Значним кроком на цьому шляху стало прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, ст.1 якої проголошує Україну демократичною, соціальною, правовою державою. Тому нині головна проблема полягає в тому, щоб усі названі аспекти знайшли свою практичну реалізацію у процесі сучасного українського державотворення.
Виходячи з вимог ст. 3 Конституції, яка проголошує людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю та покладання державою на себе обов’язку щодо забезпечення стабільності громадського життя, прав і свобод людини, першочерговим завданням сьогодення є поступове приведення відповідно до конституційних вимог та подальше вдосконалення демократичних засад, соціальних основ, правових процесів та принципів життя українського суспільства.
Актуальність системного дослідження основних ознак української держави полягає в тому, що:
-
по-перше, спеціальних досліджень з цієї проблеми проводилось недостатньо, незважаючи на їх важливість;
-
по-друге, наявні дослідження, не можуть бути визнані повними, оскільки вони, як правило, мають прикладний характер і не торкаються основних, глобальних питань, пов’язаних з одночасним комплексним системним аналізом демократичних, соціальних та правових ознак української держави. Адже названі ознаки мають не тільки самостійне значення, а й спільне, системне, оскільки вони пов’язані між собою, взаємозалежні і гармонійно доповнюють одна одну. Закономірно, що і комплекс методів дослідження держави в цілому повинен володіти певними особливостями, які відображені саме в системному підході, котрий у державно-правових дослідженнях ще не отримав достатнього застосування, а ширше впроваджується поки що в технічних та інших галузях наукового знання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямків, фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 роки (додаток №2 до рішення колегії МВС України від 28 лютого 1995 року, протокол №4км/2) та плану науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Системний підхід та його застосування в дослідженні України як демократичної, соціальної, правової держави

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок