Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Моделі і засоби створення інтелектуальних компонентів навчальних систем  

Моделі і засоби створення інтелектуальних компонентів навчальних систем  

Назва:
Моделі і засоби створення інтелектуальних компонентів навчальних систем  
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,58 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук
України | Міністерство освіти і науки
України
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
Сирота Сергій Вікторович
 
УДК 681.3.06
Моделі і засоби створення інтелектуальних компонентів навчальних систем
 
05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (кафедра приклад-ної математики) Міністерства освіти і науки України
Науковий
керівник: |
Таран Т. А., к. т. н., доцент, професор кафедри прик-лад-ної математики (Національний тех-нічний універ-ситет України „Київський полі-техніч-ний інсти-тут”)
Офіційні опоненти: |
Литвинов В. В., д. т. н. професор, завідувач від-ділу Інституту проблем математичних систем НАН України
Асельдеров З. М. д. ф.-м. н., професор, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління факультету інформатики і обчис-лю-вальної техніки НТУУ „КПІ”.
Провідна установа: |
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, відділ теорій цифрових машин та систем.
..
Захист відбудеться " 29 "червня2006 р. о 14:00 на засіданні спеціалізованої ради Д 26.171.01 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України за адресою 03680, МСП, м. Київ-187, проспект Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці інституту Кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України за адресою 03680, МСП, м. Київ-187, проспект Глушкова, 40.
Автореферат розісланий " " 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В. Л. Ревенко


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Згідно Конституції України, держава забезпечує доступність всіх форм освіти для кожного, в Законі України „Про освіту”, Законі України "Про національну програму інформатизації" та Указі президента України „Про Національну доктрину розвитку освіти” підкреслюється необхідність впровадження прогресивних інформаційних технологій (ІТ) в галузі науки, освіти, культури, охорони довкілля та здоров'я людини. Застосування таких технологій, зокрема в навчальній системі, потребує розробки програмних засобів, основою яких є база знань, тобто інтелектуальних систем.
Інтенсивне використання комп’ютерів в навчальному процесі дозволило нагромадити достатній досвід їх використання в якості технічних засобів навчання а також різноманітні технології створення комп’ютерних навчальних систем (КНС) та систем дистанційної освіти (ДО).
Різні аспекти застосування прогресивних інформаційних технологій в КНС та ДО висвітлені в роботах українських та іноземних авторів В. І. Скуріхіна, В. І. Гриценка, В. В. Павлова, В. В. Літвінова, А. М. Довгялло, Е. Л. Ющенко, В. А. Петрушина, В. Л. Стефанюка, А. Ф. Манако. Інтелектуальними вважаються системи, основані на знаннях. Значний внесок у розробку питань, пов’язаних з набуттям знань та їх представленням в пам’яті ЕОМ зробили такі вчені, як Д. О. Поспєлов, В. К. Фінн, Г. С. Осіпов, О. П. Кузнєцов, В. П. Гладун, А. І. Шевченко, Т. О. Гаврилова, R. Wille, D. Ganter, J. Sowa.
Незважаючи на значні досягнення в галузі інформаційних технологій, питання моделювання уявлень користувача вивчені недостатньо. Аналіз стану сучасних досягнень, зокрема в КНС та ДО, показав, що результатами цих досліджень є застосування ІТ лише для стимулювання пізнавальної активності учнів. Але досі не було спроби розробити методику, що в повній мірі використовує переваги представлення інформації у вигляді знань для моделювання предметної області, з наступним застосуванням цих переваг для відображення знань в уявленні учня. З іншого боку, широкі можливості сучасних ЕОМ дозволяють використовувати у процесі вирішення частини цих питань відомі, але не застосовані раніше методи які базуються на представленні знань.
Наявність вказаних проблем та загальнолюдські цінності обумовлюють актуальність дисертаційного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Моделі і засоби створення інтелектуальних компонентів навчальних систем  

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок