Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША 1927-1932 РОКІВ

ПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША 1927-1932 РОКІВ

Назва:
ПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША 1927-1932 РОКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,41 KB
Завантажень:
323
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА
ЛИСЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА
УДК 821.161.2-2 М. Куліш
ПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША 1927-1932 РОКІВ
10.01.01 – українська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Безхутрий Юрій Миколайович,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри історії української літератури
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Голобородько Ярослав Юрійович,
Херсонський економіко-правовий інститут,
перший проректор, завідувач
кафедри гуманітарних дисциплін
кандидат філологічних наук, доцент
Мельников Ростислав Володимирович,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди,
доцент кафедри української літератури
Провідна установа: Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова,
кафедра української літератури,
Міністерство освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться "22" лютого 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.07 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, ауд. 2-37.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).
Автореферат розісланий 17 січня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Гноєва Н.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Драматургія кінця 20-х - початку 30-х pp. XX ст. з її пошуками нових форм для художнього втілення ідеї "переробки" світу привертає дедалі більшу увагу сучасного літературознавства. Тому творчість Миколи Куліша, провідного драматурга тієї доби, становить значний інтерес як у плані з'ясування поетики його п'єс, так і як своєрідна філософія втілення авторського світобачення. З особливою виразністю це виявляється в п'єсах, написаних після 1927 р. у період творчої та духовної зрілості письменника ("Народний Малахій", "Мина Мазайло", "Патетична соната", "Закут", "Вічний бунт", "Маклена Граса").
З-поміж багатьох аспектів поетики особливого значення набуває проблема художнього часу й простору. На сьогодні повний аналіз структури художнього тексту вже неможливо уявити без урахування цих категорій. Хоча предметом нашої роботи будуть і такі елементи структури творів М. Куліша, як заголовочний і мотивний комплекси, особливості фупування персонажів, соціальний міфологізм та деякі інші, у дисертації ми насамперед зосередимося на специфіці функціонування просторових образів. Особливості просторово-часових координат, групування персонажів тощо в образній картині тексту обумовлюються як авторською концепцією тексту, світосприйняттям митця, його приналежністю до певного етнопсихологічного типу, підсвідомими чинниками, так і соціальною, історико-культурною реальністю доби.
Спеціальне дослідження драматургії М. Куліша 1927-1932-х pp. із позицій просторових і соціально-міфологічних мотивів, семантики художнього простору, що передбачає осмислення феномена драматургічного простору на декількох рівнях, на сьогодні відсутнє. Натомість існують лише спорадичні роботи вчених, у яких розв'язуються окремі аспекти проблеми семантики художнього простору п'єс драматурга, проте без наукового осмислення цих елементів поетики неможливо вибудувати цілісну концепцію творчості М. Куліша. Усе це зумовлює актуальність запропонованого дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна "Жанрово-стильові особливості та поетика української літератури ХІХ-ХХ століть".
Мета й завдання дослідження. Мета дисертації полягає в аналізі окремих рис поетики драматургії М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША 1927-1932 РОКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок