Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ

СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ

Назва:
СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,91 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
ПРОЦІВ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
УДК 541.138; 541.64
СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ
02.00.04 – фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів - 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Ковальчук Євген Прокопович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри
фізичної та колоїдної хімії
Офіційні опоненти:
· доктор хімічних наук, професор, Никипанчук Михайло Васильович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри загальної хімії
· кандидат хімічних наук, професор, Скоробогатий Ярослав Петрович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри хімії та фізики
Провідна установа:
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, відділ молекулярної фізики полімерів, м. Київ
Захист відбудеться 13 грудня 2001 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, хімічний факультет, ауд. №2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, 79005, Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 5 листопада 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради __________Яремко З.М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Одержання та дослідження принципово нових полімерних матеріалів є важливим питанням сьогодення. Простота і легкодоступність методів синтезу, різноманітність властивостей, можливість застосування для потреб промисловості і т.п. робить клас провідних полімерів, зокрема поліаніліну (ПАн) та його похідних, перспективною областю досліджень. Оскільки синтез проводять як у водному, так і апротонному середовищі, то потрібно деталізувати всі стадії процесу полімеризації для досягнення необхідних фізико-хімічних характеристик синтезованих полімерів. При цьому розвиток фізико-хімії провідних полімерів веде до подальшого розвитоку різних галузей виробництва (виготовлення хімічних джерел струму (ХДС), електрохромних індикаторів, каталізаторів електрохімічних перетворень).
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка згідно з координаційним планом №14 Міністерства освіти і науки України “Мономери, поверхнево-активні речовини, наповнювачі, модифікатори і перспективи одержання полімерних композиційних матеріалів на їх основі” (затверджений наказом №37 Міністерства освіти України “Про затвердження координаційних планів науково-дослідних робіт на 1997-1999роки” від13.02.97 р.).
Мета та задачі дослідження. Встановлення закономірностей синтезу та процесів термо- та електродеструкції полімерів анілінового ряду. Модифікація фізико-хімічних характеристик полімерів для практичного використання у хімічних джерелах струму.
Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні задачі:
- дослідити електрохімічну поведінку аніліну, о-нітроаніліну, анізидину та амінофенолу в межах потенціалу від –0,2+1,4 В відносно насиченого хлорсрібного електроду,
- розрахувати термодинамічні характеристики можливих інтермедіатів окиснення аніліну та його похідних (загальну енергію, енергію зв’язку, електронну енергію, ентальпію утворення, енергію вищої зайнятої та нижчої вакантної орбіталей),
- дослідити структуру отриманих полімерів,
- апробувати в ХДС всі отримані полімери та співполімери аніліну з нітроаніліном.
Об'єкт даного дослідження — механізм синтезу та фізико-хімічні характеристики поліаміноаренів .
Предмет дослідження — це хімічний та електрохімічний механізм синтезу ароматичних амінів та їх похідних.
Методи дослідження. Для дослідження електрохімічної поведінки вищезгаданих мономерів використовувався метод циклічної вольтамперометрії
(для вивчення електрохімічної деструкції поліаніліну при високих потенціалах поряд з цим використовувався електрохемілюмінесцентний аналізатор).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок