Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,20 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імЕНІ Володимира Винниченка
Бєльчева Тетяна Федорівна
УДК 378.134:373.31
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Кіровоград – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти та науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Павленко Анатолій Іванович,
Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, завідувач кафедри дидактики природничо-математичних дисциплін
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Хомич Лідія Олексіївна,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, завідувач відділу виховних систем у педагогічній освіті
кандидат педагогічних наук, доцент
Потоцька Тетяна Федорівна,
Бердянський державний педагогічний університет,
завідувач кафедри теорії та методики початкового навчання

Захист відбудеться “21” лютого 2008 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.02 в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Автореферат розісланий “19” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.Я.Довга
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасні соціокультурні умови та орієнтири реформування шкільної освіти визначають актуальність удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів, що передбачено в офіційних державних документах України. Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійну освіту”, Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ ст. визнається ключова роль національної системи освіти як головної ланки продуктивних змін у суспільстві та передбачено підвищення вимог до розвитку сучасної системи освіти, рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема педагогів у конкурентних умовах.
У феномені та структурі закономірностей педагогічної діяльності особливо важливими для вчителя є інтегруючі уміння ставити та розв`язувати педагогічну задачу, уміння організовувати навчальний матеріал як систему пізнавальних завдань і задач, які поєднуючись з іншими уміннями, забезпечують складання та розв’язування навчально-пізнавальних завдань (НПЗ) у професійній діяльності. Одночасно у функціональній структурі діяльності вчителя визнаються провідними керівництво пізнавальною діяльністю та розробка завдань для учнів (за Н.В.Кузьміною, Д.Іордановим).
Видатний український педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський відносить постановку навчально-пізнавальних завдань і запитань до показників педагогічної майстерності вчителя, а складання задач самими учнями вважає творчою роботою, яка сприяє успішному розв’язанню завдань найслабкішими дітьми.
Використання НПЗ учителем і учнями початкової школи було і залишається ключовою ланкою навчального процесу з переважної більшості предметів, роль якої продовжує зростати. У сучасних умовах зазнають кардинальних якісних змін, до яких повинні бути готовими майбутні вчителі, як характер взаємодії між учасниками навчального процесу складання та розв’язування НПЗ, так і самі системи таких завдань і відповідні навчальні технології їх застосування.
У професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи нині існує низка суперечностей об’єктивного характеру:
- між традиційним спрямуванням підготовки майбутніх учителів на суб’єкт-об’єктні відносини з учнями під час роботи з навчально-пізнавальними завданнями в початковій школі та необхідністю формування їх готовності до цільової постановки, складання та розв’язування таких завдань в умовах переходу на суб’єкт-суб’єктну, особистісно-орієнтовану взаємодію у навчанні, коли з об’єкта педагогічної дії учень стає рівноправним суб’єктом і партнером у творчому педагогічному процесі;
- між потребами практики використання НПЗ у початковій школі (забезпечення активної пізнавальної позиції суб’єкта навчання, збільшення ролі, зростання відведеного навчального часу, кількості різновидів навчально-пізнавальних завдань і задач, зокрема творчих та інноваційних за характером, у підручниках і посібниках з різних предметів) та недостатньою готовністю майбутніх учителів до: професійно-педагогічної порівняльної оцінки НПЗ; професійної рефлексії на педагогічне цілевизначення та призначення НПЗ у формуванні ключових компетенцій учнів; проектування та системного застосування на діагностичній основі навчально-пізнавальних завдань у педагогічному процесі; інтеграції, поглиблення знань про НПЗ і задачі та педагогічні технології їх застосування; адаптації, модернізації існуючих НПЗ до конкретних педагогічних умов; розвитку цілепокладання та цілеутворення в процесі самостійного складання і подальшого розв’язування НПЗ учителем і учнями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок