Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІПІД-ПІГМЕНТНИХ КОМПОНЕНТІВ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ТКАНИН Triticum aestivum L. ЗА УМОВ СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІПІД-ПІГМЕНТНИХ КОМПОНЕНТІВ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ТКАНИН Triticum aestivum L. ЗА УМОВ СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Назва:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІПІД-ПІГМЕНТНИХ КОМПОНЕНТІВ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ТКАНИН Triticum aestivum L. ЗА УМОВ СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОСИК ОКСАНА ІВАНІВНА
УДК: 581.1:633 /35:577.125:504.73
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІПІД-ПІГМЕНТНИХ КОМПОНЕНТІВ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ТКАНИН Triticum aestivum L. ЗА УМОВ СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
03.00.12 – фізіологія рослин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ-2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі фізіології та екології рослин біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,
членкор УААН
Мусієнко Микола Миколайович
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри фізіології та екології рослин
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор,
академік УААН
Гудков Ігор Миколайович
Національний аграрний університет,
завідувач кафедри радіобіології
кандидат біологічних наук,
Гуральчук Жанна Захарівна
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
старший науковий співробітник відділу
фізіології живлення рослин
Провідна установа: Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
Захист дисертації відбудеться “26”_січня_ 2004 року о _1600_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:м. Київ, пр-т Глушкова 2, корпус 12, біологічний факультет, ауд. 434.
Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 60, спецрада Д 26.001.24, біологічний факультет
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58
Автореферат розісланий “_24_” грудня_ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Андрійчук Т.Р.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення стійкості та адаптації сільськогосподарських культур до дії несприятливих чинників зумовлене швидким зростанням в останні роки техногенного забруднення довкілля важкими металами, серед яких найбільшу небезпеку становлять іони свинцю (Глазовская, 1994; Трахтенберг, 1998; Weiss etc., 1999). Токсичність цієї групи речовин визначається темпами антропогенної емісії та здатністю до акумуляції у трофічних ланцюгах живих організмів (Кравців та ін., 2001; Самохвалова та ін., 2001; Лозановская и др., 1998). Зростання техногенних емісій швидкими темпами та збільшення концентрації свинцю у довкіллі доводить важливість вивчення і наукового дослідження механізмів його токсичного впливу на рослинний організм та з’ясування адаптивних змін фізіолого-біохімічних реакцій метаболізму для оцінки рівня стійкості рослин до даного полютанта з метою керування захисними та ремедіатаційними процесами, щоб уникнути екологічних криз агро- та фітоценозів.
Однією з перших неспецифічних реакцій в розвитку загального адаптаційного синдрому до надлишкових кількостей важких металів в середовищі є активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), яка призводить до перебудови метаболізму рослин як на рівні клітин, так і всього організму (Gallego etс., 1999; Cakmak, 2000; Clemens, 2001; Sandalio etс., 2001). Зростання вмісту продуктів ПОЛ може ініціювати деструктивні зміни різних компонентів клітини, найперше фотосинтетичного апарату, що негативно відбивається на функціональному стані рослин.
З’ясування фізіологічних основ толерантності рослин різної генетичної детермінованості до свинцевого навантаження дасть змогу оптимізувати вирощування сільськогосподарських культур за умов надлишку металу і може бути використане для фіторемедіації та фітомоніторингу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках держбюджетних науково-дослідних тем кафедри фізіології та екології рослин “Адаптивні реакції рослин в системі моніторингу агро-та фітоценозів за умов дії факторів довкілля та антропогенного забруднення ” (Р/№ РК 0101V003581) та “Гліколіпіди як субстрати сигнальних систем у механізмах формування адаптаційного синдрому рослин” (Р/№ ДР 0102V004060), де дисертантка була виконавцем окремих розділів згідно з планом науково-дослідних робіт.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІПІД-ПІГМЕНТНИХ КОМПОНЕНТІВ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ТКАНИН Triticum aestivum L. ЗА УМОВ СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок