Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,07 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЯРОШЕНКО ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ
УДК 658.012.4:339.137.2
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 — економіка підприємства
і організація виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків — 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник — | кандидат економічних наук, доцент
Отенко Ірина Павлівна,
Харківський державний економічний університет,
доцент кафедри економічного аналізу
Офіційні опоненти: | - доктор економічних наук, професор
Шинкаренко Володимир Григорович,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідуючий кафедрою менеджменту
- кандидат економічних наук, професор
Коюда Павло Миколайович, Харківський національний університет радіоелектроніки, завідуючий кафедрою економіки та менеджменту
Провідна установа — | Одеський державний економічний університет, кафедра економіки підприємства, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться " 29 " листопада 2001 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий " 25 " жовтня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Економічна система базується на уособленні суб'єктів, що господа-рюють, механізмах ринку і конкуренції. Підприємство як суб'єкт ринкових від-носин для успішного здійснення господарської діяльності повинно бути, насамперед, конкурентоспроможним. Однак на даному етапі форму-вання ринкового господарства проблема конкурентоспроможності під-приємств залишається невирішеною.
Успішне функціонування підприємств у складному, динамічному і невизначеному середовищі вимагає від них мобілізації зусиль по адап-тації, гнучкості системи управління і виробничої системи, повного і комп-лекс-ного використання потенціалу підприємства і ринку. Сприяти цьому про-цесові покликаний організаційно-економічний механізм підвищення конку-рен-то-спроможності підприємств.
Проблемам конкурентоспроможності підприємств присвятили дослі-джен-ня такі закордонні і вітчизняні вчені-економісти, як Азоєв Г.Л., Акімова І.М., Ансофф І., Винокуров В.А., Градов А.П., Дікань В.Л., Іванов Ю.Б., Ковальов А.І., Портер М., Треньов Н.Н., Шеремет А.Д., Юданов А.Ю. Водночас питання, що стосуються конкретних шляхів формування організаційно-еконо-міч-ного механізму підвищення конкурентоспроможності, є для економічної науки недостатньо роз-роб-леними.
Актуальність теми. У створенні конкурентних взаємодій на ринку важлива роль приділяється підприємству. Необхідність теоретичних досліджень проблем швидкого реагування підприємств на постійні зміни, і при цьому забезпечення ефективного їх функціонування і розвитку, викликана нездатністю українських промислових підприємств справитися з наростаючими труднощами з боку як зовнішнього, так і внутрішнього середо-вища. Засобом досягнення ринкового успіху і конкурентної переваги є організаційно-економічний механізм підвищення конкуренто-спроможності підприємства. Цим обумовлена актуальність і доцільність досліджень у даному напрямку.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні результати і рекомендації, приведені в дисертації, розроблені в рамках наукових досліджень Харківського державного економічного університету за темою: "Аналіз фінансового стану підприємства і визна-чення його привабливості" (договір №4/2000 – ).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоре-тичне обґрунтування та методичне забезпечення організаційно-економічного механізму підви-щен-ня конкурентоспроможності підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок