Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЛЛІ В ЗЕРНО-ТРАВ’ЯНІЙ ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЛЛІ В ЗЕРНО-ТРАВ’ЯНІЙ ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЛЛІ В ЗЕРНО-ТРАВ’ЯНІЙ ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,26 KB
Завантажень:
320
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШЕПЕЛЯ МИКОЛА Олександрович
УДК 631.58:504.062:631.452(477.4)
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЛЛІ В ЗЕРНО-ТРАВ’ЯНІЙ ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.01 - загальне землеробство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор
Манько Юрій Прокопович,
Національний аграрний університет, професор кафедри землеробства та гербології
Офіційні опоненти : доктор сільськогосподарських наук, професор
Малієнко Анатолій Митрофанович,
Інститут землеробства УААН, завідувач лабораторії
обробітку ґрунту та захисту від бур’янів
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Задорожний Віктор Сергійович, Інститут кормів УААН, вчений секретар
Провідна установа - Інститут цукрових буряків УААН, лабораторія
агроекомоніторингу, м. Київ
Захист відбудеться “13“ червня 2006 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ - 41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус №3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету: 03041, м. Київ - 41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус №4, к. 41
Автореферат розісланий “12“ травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Рожко В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми обумовлена об’єктивними обставинами, що склалися в останні десятиріччя в галузі землеробства в нашій країні. Як техногенно-хімічне інтенсивне землеробство у 80-ті роки минулого століття, так і перехід до екстенсивного ведення господарства з економічних причин у 90-ті роки негативно вплинули на потенційну і ефективну родючість ґрунту, викликавши його деградацію.
Вказаний стан родючості ґрунтів в Україні вимагає невідкладного пошуку шляхів її стабілізації і наступного розширеного відтворення на засадах природовідповідності і економічної доцільності.
Об'єктивним напрямом такого пошуку виступає екологізація галузі, складовими якої є всі елементи системи землеробства з відповідними екологічними обмеженнями. Пріоритетами в екологічній системі землеробства мусить бути оптимізація внесення органічних добрив з використанням нетоварної частини урожаю та сидеральних культур, ґрунтозахисна система обробітку ґрунту, застосування екологічно обґрунтованої системи захисту рослин від шкідливих організмів. Побудова і впровадження такої системи означає відповідність землеробської діяльності людини законам природи, робить галузь землеробства симбіотичною, взаємно корисною для людини і природи.
Крім того важливим явищем на світовому ринку продовольчих товарів є тенденція до зростання частки екологічно чистих продуктів. Набуває розвитку біологічне агровиробництво, основними ознаками якого є відмова від застосування пестицидів, мінеральних добрив та генетично модифікованих сортів. Річний об'єм європейського ринку таких продуктів зараз становить біля 6 млрд. доларів, а в ближчому майбутньому їх частина складатиме до 10% всього ринку. Незважаючи на те, що на ці товари ціни на 20-30% більші, ніж на звичайне продовольство, споживачі віддають їм перевагу. Очевидно, що ці обставини мають певний інтерес для українських виробників продовольчих товарів, адресованих для світового ринку та для внутрішнього споживання. В той же час в Україні не проводились глибокі порівняльні дослідження можливості виробництва екологічно чистого продовольства в залежності від різних зонально адаптованих систем землеробства – біологічної, техногенно–хімічної, чи екологічної. Так само відсутня інформація про порівняльну оцінку технологічної, економічної та енергетичної ефективності названих систем.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною тематичної програми досліджень кафедри землеробства та гербології Національного аграрного університету з теми “Розробка та впровадження моделі екологічного землеробства у Лісостепу України”, номер державної реєстрації 0102 U 006197.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВПЛИВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЛЛІ В ЗЕРНО-ТРАВ’ЯНІЙ ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок