Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Назва:
ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,76 KB
Завантажень:
408
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МВС УКРАЇНИ
СІВОЧЕК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 343.14
ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
спеціальність12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі кримінального процесу Донецького інституту внутрішніх справ МВС України.
Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент, Удалова Лариса
Давидівна, Національна академія внутрішніх справ України, доцент кафедри теорії кримінального процесу та судоустрою
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Національна
академія служби безпеки України, професор кафедри кримінального права і
процесу;
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Сірий Микола Іванович, Інститут держави та права ім.В.М.Корецького НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ)
Захист відбудеться 25 грудня 2003 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ України (03035, м.Київ, Солом'янська пл., 1).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м.Київ, Солом'янська пл., 1.
Автореферат розісланий "10" жовтня 2003 р
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лук'янчиков Є.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реформування усіх сфер життя нашого суспільства, яке почалося з проголошення і всенародного підтвердження незалежності України, вимагає вдосконалення діяльності правоохоронних органів. Важливим завданням на шляху становлення правової держави є укріплення законності, забезпечення дотримання прав людини під час провадження в кримінальних справах. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, згідно зі статтею 3 Конституції України, визнаються найвищою соціальною цінністю. Уся діяльність державних органів, у тому числі і у сфері кримінального судочинства, повинна бути спрямованою на захист прав і свобод людини.
Стаття 2 КПК України встановлює, що завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притяг-нутий до відповідальності, і жоден невинний не був покараний.
Реалізація вимог Конституції і виконання органами дізнання, слідчими, проку-рорами та суддями завдань кримінального судочинства неможливі без прийняття пра-воохоронними органами законних і обґрунтованих процесуальних рішень. Саме шля-хом прийняття таких рішень здійснюється втілення в життя вимог Конституції і чин-ного законодавства, досягається вирішення завдань кримінального судочинства.
У свою чергу, прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень мож-ливо лише тоді, коли вони ґрунтуються на перевірених та правильно оцінених відомостях, одержаних у відпо-відності до вимог кримінально-процесуального закону. Помилка суб’єкта доказування під час оцінки доказів та їх джерел може привести до прийняття незаконних рішень, порушення прав і свобод громадян, покарання невинуватого або виправдання особи, яка вчинила злочин. У зв’язку з цим правильна оцінка доказів та їх джерел має найва-жливіше значення не тільки для прийняття окремих процесуальних рішень, але і для вирі-шення кримінальної справи у цілому.
Важливе місце, яке займають джерела доказів у кримінальному процесі, пояс-нює той факт, що питання їх оцінки привертають увагу багатьох учених-процесуалістів. Зокрема, проблема оцінки джерел доказів досліджувалась у теоретичному аспекті в пра-цях таких учених, як С.А.Альперта, В.Д.Арсеньєва, М.І.Бажанова, Р.С.Бєлкіна, А.Р.Бєлкіна, В.П.Бож’єва, Л.Є.Владимирова, С.А.Голунського, Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок