Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ – ФІТОФАГІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ – ФІТОФАГІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ – ФІТОФАГІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,33 KB
Завантажень:
352
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН УААН
КОЗАК ГАННА ПЕТРІВНА
УДК 595.7-152.6+632.7
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ
КОМАХ – ФІТОФАГІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
03.00.16 – екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ-2007Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті захисту рослин Української академії аграрних наук в лабораторії прогнозів
Науковий керівник - |
доктор сільськогосподарських наук, професор
ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ,
Інститут захисту рослин УААН,
старший науковий співробітник лабораторії прогнозів
 
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор
БУБЛИК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА,
Інститут захисту рослин УААН,
завідувач лабораторії аналітичної хімії пестицидів
кандидат сільськогосподарських наук
РИЖЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
Інститут екогігієни і токсикології
ім. Л.І. Медведя Міністерства охорони
здоров`я України,
науковий співробітник лабораторії екотоксикології і гігієни агрохімікатів
Провідна установа – | Інститут агроекології Української академії аграрних наук, м. Київ.
 
Захист відбудеться „_16_” лютого____ 2007 року о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01 в Інституті захисту рослин УААН за адресою: 03022, м. Київ – 22, вул. Васильківська, 33, корпус № 1, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту захисту рослин УААН за адресою: 03022, м. Київ – 22, вул. Васильківська, 33, корпус № 1, 4-й поверх, кім. № 65
Автореферат розісланий „_11_” січня____________ 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Охрімчук В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтенсивність розвитку, розмноження та по-ширення фітофагів, їх шкодочинність в значній мірі залежать від бага-тьох факторів навколишнього середовища, серед яких найбільш суттє-вими є агрокліматичні чинники та застосування заходів із захисту рос-лин.
Численними дослідженнями вчених багатьох країн світу встановле-но, що на Землі спостерігається глобальне потепління, визначено пара-метри підвищення температури атмосфери та зроблено прогнози щодо подальших його змін і впливу на екологічні й економічні умови різних країн світу (Кіотський протокол, 1992). Як показали дослідження украї-нських вчених, клімат України має значну чутливість до глобальних змін. Зміни річної температури в Поліссі та Лісостепу за 100-річний пе-ріод порівняні зі змінами глобальної температури і складають 0,7-0,90 С, в Степу – 0,2-0,30 С в сторону потепління (Барабаш М.Б., 1991; ВМО и глобальное потепление, 1990).
Відомо, що потепління клімату оптимізує для комах характерис-тики екологічних чинників довкілля, сприяє їх розмноженню та поши-ренню (Макарова Л.А., Доронина Г.М., 1998; Чайка В.М., 2001; Kingsolver J.G., 1989). Про це свідчить динаміка фітосанітарної ситуації - в 2002 році ареал клопа шкідливої черепашки суттєво розширився на північ України, клоп проявив високу шкідливість в Лісостепу (Вінниць-ка, Харківська області). Якщо брати до уваги висновки міжнародних екс-пертів щодо зміни клімату, то в Україні потепління триватиме ще як міні-мум сто років (Ліпінський В.М. та ін., 2003). Негативними наслідками потепління можуть бути поширення шкідників і хвороб (Кульбіда М.І., 2005). З метою зменшення впливу кліматичних чинників на сільськогос-подарське виробництво у 1997 році було розроблено та затверджено по-становою Кабміну „Кліматичну програму України”.
На фоні зміни клімату в Україні відбувається реформа агропроми-слового комплексу, яка порушила стабільність системи землеробства. За даними Головдержзахисту, у зв’язку з економічною скрутою, щорічні обсяги застосування засобів захисту рослин в Україні за останні 10 років складають 15-30% від показників 1986 року. Порушення агротехніки та зменшення обсягів заходів із захисту рослин також суттєво вплинуло на фітосанітарний стан агроценозів.
Під дією комплексу чинників довкілля фітосанітарний стан агро-ценозів України суттєво погіршився.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ – ФІТОФАГІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок