Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> мінімалізація обробітку чорнозему південного в Криму в умовах зрошення

мінімалізація обробітку чорнозему південного в Криму в умовах зрошення

Назва:
мінімалізація обробітку чорнозему південного в Криму в умовах зрошення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,39 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНИЙ аграрний університет
Томашова
Ольга Леонідівна
УДК: 631.51:631.81:631.452:631.587
мінімалізація обробітку чорнозему
південного в Криму в умовах зрошення
06.01.01 – загальне землеробство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Південному філіалі „Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету та
Кримському інституті агропромислового виробництва УААН
Науковий керівник- | кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор Осінній Микола Георгійович, Південний філіал „Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету, заступник директора з навчальної роботи
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор,
Якунін Олексій Панасович, Дніпропетровський державний аграрний університет, завідувач кафедри рослинництва
кандидат сільськогосподарських наук,
Шевченко Іван Павлович, Інститут землеробства УААН, завідувач відділу сільськогосподарського землекористування і захисту ґрунтів від ерозії
Провідна установа - | Херсонський державний аграрний університет, кафедра землеробства, Міністерства аграрної політики України,м. Херсон
Захист відбудеться „12” квітня 2006 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий „10” березня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Рожко В.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Протягом 1960-1990 рр. в результаті використання інтенсивних методів господарювання (широке запровадження енергомістких систем обробітку ґрунту, внесення підвищених норм мінеральних добрив та засобів захисту рослин, нераціонального використання поливної води та інших елементів агротехнологій) спостерігалось погіршення агрофізичних і хімічних властивостей ґрунтів.
За останні роки екстенсивне ведення господарства, порушення сівозмін і технологій вирощування сільськогосподарських культур викликало посилення дегуміфікації ґрунтів та підвищення забур’яненості полів. Це негативно впливало на екологічний стан агроландшафтів Криму та знижувало його значення як державної здравниці. У зв’язку з цим в умовах переходу до ринкових відносин при існуючому диспаритеті цін на вирощувану сільськогосподарську продукцію, паливно-мастильні матеріали та інші енергетичні засоби, в зрошуваному землеробстві значний практичний і науковий інтерес має пошук оптимальних шляхів поєднання ресурсозберігаючих систем обробітку ґрунту, застосування органічних і мінеральних добрив, а також рослинних решток та інших засобів ефективного впливу на відтворення родючості ґрунту, як основи сталого землеробства на півдні України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною наукових досліджень Кримського інституту агропромислового виробництва УААН з виконання державної науково–технічної програми №1 „Землеробство”, номер державної реєстрації 0102U001620.
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень – виявити найбільш раціональне поєднання систем обробітку ґрунту, органічних та мінеральних добрив і соломи при тривалому їх застосуванні в сівозміні в умовах зрошення.
Основні завдання досліджень:
- вивчити агрофізичні властивості ґрунту при тривалому застосуванні полицевої та безполицевих систем обробітку;
- виявити вплив поєднання систем основного обробітку з застосуванням органічних та мінеральних добрив на окремі агрономічні показники чорнозему південного при зрошенні;
- визначити запаси насіння бур’янів у ґрунті та забур’яненість посівів при тривалому поєднанні систем обробітку та удобрення;
- визначити вплив обробітку ґрунту та удобрення на врожайність культур сівозміни;
- оцінити еколого-економічну та енергетичну доцільність систем обробітку ґрунту в поєднанні з добривами в сівозміні за умови зрошення;
Об’єктом досліджень є процес формування і реалізації потенціалу продуктивності культур польової сівозміни та показників родючості ґрунту під впливом тривалого поєднання систем обробітку і удобрення за умови зрошення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: мінімалізація обробітку чорнозему південного в Криму в умовах зрошення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок