Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі авіаремонтних підприємств України)

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі авіаремонтних підприємств України)

Назва:
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі авіаремонтних підприємств України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,26 KB
Завантажень:
285
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Пархоменко Наталія Миколаївна
УДК 657:629.73
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
(на прикладі авіаремонтних підприємств України)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку в промисловості
Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри обліку в промисловості
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Рудницький Василь Степанович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри аудиту;
кандидат економічних наук, доцент
Беренда Надія Іванівна,
Національний університет харчових технологій,
кафедра обліку і аудиту
Провідна установа: Київський національний університет
ім.Тараса Шевченка, кафедра обліку та аудиту.
Захист відбудеться “30” січня 2003р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою:
03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.201.
Автореферат розісланий “27” грудня 2002р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор С.С.Осадець
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах становлення ринкових відносин в Україні відбувається пошук нових форм і методів управління народногосподарським комплексом і його галузями. Переглядаються малоефективні підходи, формуються нові позиції і принципи функціонування і розвитку авіаремонтної промисловості України. Тому особливої актуальності набуває удосконалення системи обліку фінансових результатів на підприємстві. Адже результати роботи кожного підприємства, його конкурентноздатність залежать не тільки від якості продукції, а й від обсягів понесених ним витрат, отриманих доходів. Здійснення дієвого контролю за формуванням фінансового результату стає однією з важливих задач системи управління виробництвом. Запровадження протизатратної системи господарювання зумовлює необхідність удосконалення обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції.
Трансформаційні процеси в економіці України потребують перегляду діючих нормативних актів до питань обліку витрат та доходів, їх наукового обґрунтування.
Наявні методики обліку фінансового результату побудовані на уніфікованій для усіх галузей промисловості основі і не відображають особливостей впливу реальних умов авіаремонтного виробництва на величину витрат та доходів. Ці обставини зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Дослідженню теоретичних та прикладних аспектів обліку і аналізу діяльності підприємств приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та зарубіжні вчені –економісти: М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, С.Ф.Голов, В.І. Єфіменко, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, Є.В.Мних, Л.В.Нападовська, М.С.Пушкар, В.С.Рудницький, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, В.Г.Швець, С.І.Шкарабан, П.С.Безруких, К.Друрі, Дж.Кейнс, Ч.Харнгерн, Дж.Фостер, П.П.Новиченко, В.Ф.Палій, Я.В.Соколов та інші.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874). Особисто автором було внесено пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації обліку і аналізу фінансових результатів на базі авіаремонтних підприємств.
Мета і задачі дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі авіаремонтних підприємств України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок