Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕЛЕКТРОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ У МЕТОДІ АПРІОРНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ

ЕЛЕКТРОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ У МЕТОДІ АПРІОРНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ

Назва:
ЕЛЕКТРОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ У МЕТОДІ АПРІОРНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,79 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
СОБЧУК ІГОР СТЕПАНОВИЧ
УДК 537.311.33
ЕЛЕКТРОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ У
МЕТОДІ АПРІОРНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ
01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Чернівці-2000
Дисертація є рукопис.
Робота виконана у національному університеті " Львівська політехніка"
Науковий керівник :
доктор фізико-математичних наук, професор
Буджак Ярослав Степанович,
національний університет "Львівська політехніка",
професор кафедри напівпровідникової електроніки
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Гурський Зеновій Олександрович,
Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
завідувач відділу фізики металів та сплавів, м.Львів
доктор фізико-математичних наук, професор
Мельничук Степан Васильович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
професор кафедри теоретичної фізики
Провідна установа:- Львівський національний університет
імені Івана Франка,
фізичний факультет, м.Львів
Захист дисертації відбудеться "_23__ " лютого 2001р. о 17 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою:58012, м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівець-кого національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23).
Автореферат розісланий " 23 " січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Курганецький М.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність_теми. Електронна енергетична структура кристала (закон дисперсії) E=E(k) є ключовою в розрахунках його властивостей. В з'язку з цим розрахунок законів дисперсії - це важлива квантово-механічна задача. Одним із шляхів вирішення цієї задачі є метод псевдопотенціалу , оскільки він дозволяє з єдиних позицій вивчати широкий спектр фізичних властивостей кристалів та невпорядкованих систем. У даний момент часу проводяться дослідження електронного енергетичного спектра методами емпіричних псевдопотенціалів та атомних апріорних псевдопотенціалів. Емпіричні псевдопотенціали містять параметри, отримані з умов відтворення ними експе-риментально виміряних властивостей кристала.
Найбільше уживаними донедавна були атомні апріорні псевдо-потенціали Башеля, Хамана і Шлютера, опубліковані у 1982 р. Вия-вилось однак, що сформульована на їх основі секулярна задача має в базисі плоских хвиль (пх) вимірність 140000*140000. Дослідники, які користувалися базисом ~1000 плоских хвиль, помітили повільну збіжність задачі про енергетичний спектр, що і було непрямим підтвердженням, що ці псевдопотенціали вимагають великих базисів плоских хвиль, що з технічної точки зору є дуже складною проблемою для комп'ютерної реалізації.
Все більше використання псевдопотенціалів для розв'язання задач моле-кулярної динаміки стимулювало пошук більш досконалих форм останніх. У 1992р. Н.Труайє і Х.Л.Мартінс запропонували принципи побудови так званих сепарабельних псевдопотенціалів. У цьому підході вдалося знизити порядок задачі до ~3000 плоских хвиль. Однак відомо, що для SiC поря-док задачі становить 7300. Отже, пошук ефективних підходів в елек-тронній теорії кристалів триває. Цікавими з точки зору майбутнього засто-сування є апріорні псевдопотенціали, отримані Р.Бер-тончіні і Ф.Мелоні методом Хартрі-Фока. Вони не містять такого штучного параметра, як розмір остова rc, який не має фізичного змісту. Численні спроби покра-щити псевдопотенціали Башеля, Хамана і Шлютера шляхом зміни rc не мали успіху. Псевдопотенціали Бертончіні-Мелоні неперервні у прямому просторі і тому мають ті ж переваги, що й модельний псевдопотенціал Краска і Гурського. Перевагою локальних псевдопотенціалів Бертончіні-Мелоні є те, що вони не мають параметрів, залежних від експеримен-тальних даних, а також дозволяють отримати збіжні розв’язки за порів-няно невеликого розміру базису ~300 плоских хвиль.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЕЛЕКТРОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ У МЕТОДІ АПРІОРНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок