Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр.

Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр.

Назва:
Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,40 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
УДК 94(477): 323.1 “1917/1920”
Олійник Зоя Вікторівна
Національна політика більшовиків
в Україні в 1917 – 1920 рр.
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
ПИВОВАР СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ,
доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ПАНІБУДЬЛАСКА ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ,
завідувач кафедри політичних наук Київського
національного університету будівництва і
архітектури
кандидат історичних наук,
БЕВЗ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА,
науковий співробітник відділу етноісторичних
досліджень Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України.
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії Української революції (1917-1921 рр.)
Захист відбудеться “21” жовтня 2002 року о “10” годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 20 вересня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, О.І.Божко
кандидат історичних наук, доцент
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг 186 сторінок. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та літератури (16 сторінок, 224 позиції).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Доба Української революції 1917 – 1920 рр. займає особливе місце в новітній історії України. Її вплив на сучасну долю українського народу безперечний. Адже, мета, до якої прагнуло тогочасне покоління українських політиків, нині стала реальністю. Підвищений інтерес до цієї теми спричинив велику кількість наукових публікацій, які торкаються різних аспектів Української революції. Найважливішими з них є національно –визвольний та соціальний рухи.
Вивчення національної політики більшовиків має велике значення, оскільки сприяє максимально адекватному відтворенню драматичних подій 1917–1920 рр. в Україні. Більшовики були політично домінуючою партією на території колишньої Російської імперії в 1917-1920 рр. і вирішення національного питання реалізували відповідно до своєї ідеологічної доктрини. Тому дослідження змісту національної політики більшовиків в Україні, його залежності від розвитку революційно – визвольних змагань українського народу є надзвичайно важливим.
Актуальність теми посилюється тим, що незважаючи на велику кількість літератури присвяченій цій проблемі, існує низка питань, які залишаються не висвітленими й досі. Це пояснюється передусім недоступністю для радянських дослідників значної кількості документальних джерел з національної політики партії більшовиків. Вивчення цього питання можна вважати невичерпним, оскільки з’являтимуться нові документи, нові аспекти для дослідження, що спонукатиме науковців повертатися до цієї теми знов.
Актуальність обумовлюється також тим, що, сучасній українській державі доводиться розв’язувати одночасно три важливі завдання: розбудови національної держави, здійснення радикальних перетворень суспільства і забезпечення консолідації української нації. Останнє надзвичайно важливе, оскільки сучасна нація має бути головним кінцевим результатом новітнього культурно–історичного процесу.
Об’єкт дослідження – більшовицька партія (РСДРП(б) - РКП(б) – КП(б)У), її рішення та заходи в сфері національного питання в Україні в 1917 –1920 рр.
Предмет дослідження – сутність національної політики більшовиків, її теоретичні засади, стратегія і тактика її здійснення в умовах 1917 – 1920 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок