Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПАРАМЕТРИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПАРАМЕТРИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПАРАМЕТРИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,85 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАВКІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
УДК 811.161.2:81’37
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ
ПАРАМЕТРИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Запоріжжя-2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загального і слов’янського мовознавства Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Чабаненко Віктор Антонович,
завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства
Запорізького національного університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Стишов Олександр Анатолійович,
завідувач кафедри фонетики і граматики слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету
кандидат філологічних наук, доцент Цимбалюк Юрій Васильович,
професор кафедри англійської філології Класичного приватного університету,
м. Запоріжжя
Захист відбудеться 28.03.2008 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті (69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2, аудиторія 230).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького національного університету за адресою: 69063 м. Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, корп. 2.
Автореферат розісланий 25.02.2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Л.І. Кучеренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується посиленою увагою до системного аналізу та структурування лексичного складу мови. У вітчизняній лінгвістиці з’являються дослідження, в яких простежено принципи моделювання та специфіку різних лексико-семантичних та функціонально-семантичних полів української мови (О.Бондар, С.Бронікова, А.Бурячок, І.Гайдаєнко, І.Данильчук, І.Домрачова, С.Єрмоленко, Ф.Жилко, Н.Клименко, В.Матвєєв, М.Пещак, І.Савченко, С.Сірик, М.Цегельська та ін.). Останнім часом помітно активізувався інтерес мовознавців до питань, пов’язаних із вивченням категорії параметричності. Дослідженням окремих аспектів цієї проблеми займалися лінгвісти О.Кардащук, Л.Котнюк, О.Кшановський, Т.Линник, Т.Щебликіна. Проте вчені аналізують виключно групу прикметників із семантикою величини, не приділяючи належної уваги параметричним лексемам інших частин мови. Функціонально-семантичне поле (далі ФСП) параметричності набагато більше і складніше за лексико-семантичну групу прикметників-назв розміру. Отже, структурування аналізованого поля вимагало подальшого дослідження й уточнення. Параметризми мають певні особливості й закономірності функціонування в текстах різних стилів української мови та в текстах різних жанрів української літератури. Робіт, присвячених цій проблемі, в сучасному українському мовознавстві немає. Відсутність спеціальних праць, присвячених назвам розміру, що належать до різних частин мови, а також параметризмам із територіальних та соціальних діалектів, параметричним фраземам, невизначеність обсягу і статусу лексем категорії параметричності, нез’ясованість специфіки функціонування їх у конкретних мовленнєвих ситуаціях зумовлює актуальність реферованої дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми кафедри загального і слов’янського мовознавства Запорізького національного університету „Слов’янські мови в їх історичному розвиткові”. Тему було затверджено науковою координаційною радою Інституту української мови НАН України (протокол № 25 від 15 лютого 2005 року).
Мета дослідження – встановлення, аналіз, систематизація та опис мовних одиниць різних рівнів як конституентів ФСП параметричності в українській мові, а також з’ясування особливостей реалізації функцій цих конституентів у конкретних мовленнєвих ситуаціях.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання кола конкретних завдань: 1) обґрунтувати теоретичні засади об’єднання назв розміру в єдине ФСП параметричності; 2) структурувати аналізоване ФСП; 3) проаналізувати семантико-структурні особливості різнорівневих назв розміру в українській мові; 4) на прикладі зразків текстів різних стилів української мови та жанрів української літератури виявити та простежити лінгвостилістичні можливості цих назв; 5) укласти словник параметризмів, що формують ФСП параметричності української мови, на основі спеціальних вибірок із лексикографічних джерел.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПАРАМЕТРИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок