Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР: 1930-і – перша половина 1940-х рр.

ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР: 1930-і – перша половина 1940-х рр.

Назва:
ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР: 1930-і – перша половина 1940-х рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,56 KB
Завантажень:
266
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ЮСОВА Наталія Миколаївна
УДК [93/94(47+57)]:(=16,3)
ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ
В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР:
1930-і – перша половина 1940-х рр.
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі української історіографії Інституту історії України НАН України
Науковий керівник: доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
Ричка Володимир Михайлович,
Інститут історії України НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Моця Олександр Петрович,
Інститут археології НАН України,
завідувач відділу давньоруської
та середньовічної археології,
головний науковий співробітник.
кандидат історичних наук
Мандрик Марія Вячеславівна,
Санкт-Петербурзький філіал
Архіву Російської Академії наук,
старший науковий співробітник,
вчений секретар.
Провідна установа: Київський національний університет,
імені Тараса Шевченка, історичний факультет.
Захист відбудеться: „28” „ січня ” 2005 р. 0 14 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д .235.01 в Інституті
історії України НАН України (адреса: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий „28___” грудня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Однією з найбільш дискусійних проблем у галузі історії східного слов’янства і на сьогодні залишається проблема його походження та подальшого етнічного розвитку. В історичній науці СРСР спроба вирішення даного питання привела до створення концепції давньоруської народності, що згодом оформилася в теорію. Після розпаду СРСР останню було піддано критиці. Поступовий та складний історіографічний процес її вироблення іноді зводиться до одномоментного акту виникнення в одній праці й одного історика (ленінградського вченого В. Мавродіна) як ідеологічне замовлення “кремлівської верхівки”, що відбулося в другій половині 1940-х рр. У запропонованому дисертаційному дослідженні стверджується, що зазначена концепція сформувалася в історичній науці СРСР у першій половині 1940-х рр. (хоча початок її формування відбувався ще в 1930-х рр.) внаслідок внутрішньої логіки наукового розвитку, опираючись на кількісне накопичення нових матеріалів та теоретичних розробок у гуманітарних галузях (в історії, археології, етногенетиці, мовознавстві тощо).
Актуальність теми обумовлюється тим, що історіографічний процес виникнення і початкового етапу формування зазначеної концепції, роль у цьому процесі позанаукових чинників, аспекти взаємодії історичної думки та політико-громадського середовища, особистий внесок окремих істориків (зокрема, – українських), врешті, аналіз перших візій проблеми про давньоруську народність – досі не стали предметом комплексного наукового дослідження. Студіювання процесу генезису концепції давньоруської народності дає змогу розширити наше знання про історіографічний процес в СРСР 1930-х – першої половини 1940-х рр. і його дискретні форми у вигляді відповідних на певному часовому проміжку історіографічних ситуацій. Виокремлення компонента позанаукових чинників дозволяє поглибити наші уявлення про загальну ідеологічну та інтелектуальну атмосферу сталінської доби. Відтворення цього сприяє подальшому осягненню процесів взаємодії владних інституцій та історичної науки в тоталітарному суспільстві, а також зв’язку ідеології сталінської доби з російською імперською ідеологією.
Зв’язок з науковими програмами, темами, планами. Дисертація виконувалася згідно з науковими планами Інституту історії України НАНУ, зокрема в рамках теми відділу української історіографії „Актуальні науково-теоретичні проблеми української історіографії ХІХ – ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР: 1930-і – перша половина 1940-х рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок