Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

СЕМАНТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Назва:
СЕМАНТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,80 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ДУДКО Ірина Володимирівна
УДК 811.161.2’367.626.6 + 811.161.2’37
СЕМАНТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ
НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – академік АПН України,
доктор філологічних наук, професор
ГРИЩЕНКО Арнольд Панасович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, завідувач
кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
МОЙСІЄНКО Анатолій Кирилович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, завідувач
кафедри сучасної української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
СТЕПАНЕНКО Микола Іванович,
Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г.Короленка,
завідувач кафедри української мови.
Провідна установа – Вінницький державний педагогічний
університет імені М.Коцюбинського,
кафедра української мови, Міністерство
освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “ 17 ” грудня 2002 року о 14 30 годині на засі-данні спеціа-лізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педаго-гічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педаго-гічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “ 07 ” листопада 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гальона Н.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню семантич-ної специ-фі-ки та особливостей функціонування ад’єктивних і субстантив-них не-озна-че-них займенників у сучас-ній українській літературній мові.
Актуальність дослідження. Наукове пізнання закономірностей об’єктив-ного світу і побу-това практика виявляють різний ступінь визна-ченості для носіїв мови знань про природу, про суспільство, про себе. Незнання, питання, сумнів, неточне знання, відсутність необхідності знання, тобто невизначеність у гносеологічному осягненні об’єктивної дійсності, спонукає до пошуку. Виникає потреба аналізу визначеності-невизна-ченості як особливої мисленнєвої катего-рії, яка дозволяє фіксувати різні сту-пе-ні знання про об’єкт і в системі мовних засобів має своє вираження, реалі-зуючись в артиклевих мовах за допомогою спеціальних граматичних засобів – артиклів, а в без-арти-клевих – через функціонально-семантичну категорію означеності-неозначеності за допомогою лексич---них, морфологічних, синтак-сичних, просодичних засобів і їх поєднань.
У сучасній українській літературній мові важливим засобом вираження неозначеності є розгалужена система неозначених займенників.
Неозначені займенники стали об’єктом досліджень переважно у зв’язку з вивченням їх історії (С.П. Самійленко, С.П. Бевзенко, Г.І. Малишко), стилістич-ної ролі в мовленні (О.С. Шевчук, В.С. Ващенко), явища прономіналізації (Й.О. Дзендзелівський) тощо.
Проблему семантики і функціонування неозначених займенників в українській мові порушено у пра-цях Л.А. Булаховського, І.Г. Матвіяса, П.О. Пе-тро-вої, А.П. Грищенка, М.Я. Плющ, В.М. Ожогана, В.Г. Шехтера та інших дослід-ників.
Вагомий внесок у розробку питань, пов’язаних зі згаданою проблемою в інших слов’янських мовах, зробили такі мовознавці, як В.В. Виноградов, Ю.Л. Явор-ська, І. Пете, Є.М. Галкіна-Федорук, О.М. Селі--вер-стова, Ю. Рибак, Г. Кржижкова, Л.Я. Маловицький, М. Івич, Р. Ружичка, Я.С. Глушковська, Н.О. Янко--Триницька, Є.М. Сидо-ренко, М.О. Шелякін, Т.М. Ніколаєва, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СЕМАНТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок