Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

Назва:
ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,10 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
ІМ. Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО АМН УКРАЇНИ
КОРНАГА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
УДК: 616.24-002.5-003.2-085.28+612.215
ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ
ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
14.01.26 — фтизіатрія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ — 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському медичному інституті Української асоціації народ-ної медицини і Тернопільській державній медичній академії ім. І. Я. Гор-ба-чевського МОЗ України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Мельник Василь Павлович, Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри фтизіатрії, інфекційних захворювань та епідеміології.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, старший науковий співробітник Мельник Василь Михайлович, Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України, завідувач відділу епідеміологічних та організаційних про-блем фтизіопульмонології;
кандидат медичних наук, доцент Отрощенко Петро Григорович, Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доцент кафедри фтизіатрії.
Провідна установа:
Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького МОЗ Украї-ни, кафедра фтизіатрії і пульмонології.
Захист відбудеться “27” березня 2000 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України (03680, м. Київ-110, узвіз Протасів яр, 7).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України (м. Київ, узвіз Протасів яр, 7).
Автореферат розісланий “21” лютого 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ж. Б. Бегоулєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Туберкульоз є однією з найважливіших проблем не ли-ше у нашій країні, але й у багатьох економічно розвинутих країнах світу. На по-чатку 90-х років стався переломний момент у епідеміологічній ситуації з тубер-ку-льозу, щорічно зростає захворюваність і смертність від цієї недуги (Ю. І. Фе-щенко, 1995; А. Г. Хоменко, 1995; S. Grzybovsky, 1991; D. E. Snider, W. L. Roper, 1992).
Значно погіршилася епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні, де хворі на туберкульоз становлять понад 1,2 % від загальної кількості населення, що становить загрозу національній безпеці держави (Ю. І. Фещенко, 1995; Ю. І. Фе-щенко, В. М. Мельник, 1998; В. П. Костроміна, 1995; 1998). Це зумовлено соці-аль-ними та економічними негараздами, вадами в організації та проведенні ліку-валь-но-профілактичних заходів (В. М. Петренко, 1993; Ю. М. Рибак, 1994; В. М. Мельник, 1997).
Якісно змінився перебіг туберкульозу, в усіх вікових групах збільшилася за-хворюваність, змінилася і структура туберкульозу органів дихання, інфільт-ра-тив-ний туберкульоз легень зайняв перше місце серед інших клінічних форм (М. И. Вла-димирова, Б. М. Елизаров, 1991; В. П. Мельник і співавт., 1996; В. М. Пет-ренко і співавт., 1996). Збільшилася частота розповсюджених про-гре-суючих форм легеневого туберкульозу, почастішали випадки казеозної пневмонії, знизилася ефективність лікування (Е. Е. Полушкина, Е. Ф. Упорова, И. Н. Под-леских, 1991; Я. Й. Пристайко, 1995). Метою хіміотерапії хворих на туберкульоз є не лише ліквідація специфічного процесу, загоєння порожнин розпаду і припи-нення виділення МБТ, а й відновлення їх працездатності та реабілітація. Фізіологічною основою якої є відновлення порушених функцій, зокрема функції зов-нішнього дихання. Ось чому, вивчення функціонального стану апарату зов-нішнього дихання є одним з важливих завдань фтизіатрії і з багатьох позицій є необхідним і перспективним, хоча б через те, що при туберкульозі порушення функцій легень спостерігаються досить часто (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок