Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань

Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань

Назва:
Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,33 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ТКАЧУК Андрій Леонідович
УДК 347.447
Значення вини у відносинах відповідальності за порушення
договірних зобов’язань
Спеціальність: 12.00.03. - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне
право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права Одеської національної юридичної академії Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген
Олегович, Одеська національна юридична академія,
завідуючий кафедрою цивільного права
Офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор, академік Академії
правових наук України Підопригора Опанас Андронович,
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (м. Київ), професор кафедри цивільного права
юридичного факультету;
кандидат юридичних наук Бондар В’ячеслав Якович,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса), доцент кафедри адміністративного та
підприємницького права економіко-правового факультету.
Провідна установа – Національна юридична академія України імені Ярослава
Мудрого (м. Харків).
Захист відбудеться "20" листопада 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий "18" жовтня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06,
кандидат юридичних наук Боднар Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Становлення в Україні ринкових економічних відносин зумовлює необхідність кардинального реформування як цивільного законодавства в цілому, так і окремих його складових, зокрема договірної відповідальності, яка в сучасних умовах має служити одним із найголовніших механізмів забезпечення прав та законних інтересів учасників майнового обороту.
Як кожне правове явище, договірну відповідальність можна розглядати як специфічну систему, що складається з багатьох елементів. Ефективність функціонування системи в цілому безпосередньо залежить від ефективності функціонування окремих її елементів. Одним із визначальних елементів системи договірної відповідальності є вина. Від того чи іншого розуміння вини, її значення для системи в цілому, співвідношення з іншими елементами значною мірою залежить ефективність здійснення договірною відповідальністю покладених на неї функцій і, отже, стабільність майнового обороту.
У радянському цивільному праві вина, як і цивільно-правова відповідальність у цілому, часто досліджувалася з методологічних позицій, що визначалися здебільшого передумовами ідеологічного характеру. Такий підхід призвів до виникнення численних внутрішніх протиріч у вченні про вину й зумовив зарахування його до числа найбільш проблемних питань цивільного права. Чинний Цивільний кодекс Україні називає вину умовою відповідальності за порушення зобов’язань, але не містить ні визначення вини як такої, ані окремих її форм (видів), ані критеріїв їх розмежування. Не додає ясності в цих питаннях і судова практика, що склалася. Утім, у сучасному цивільному праві України, як і в цивільному праві інших країн СНД, проблематиці вини приділяється ще недостатньо уваги, про що свідчить практично повна відсутність відповідних наукових досліджень.
Однім із пріоритетних завдань нашої держави на сучасному етапі є її інтеграція до європейського та світового співтовариства. Успішність реалізації цього завдання не в останню чергу залежить від того, наскільки перспективне цивільне законодавство України відповідатиме сучасним тенденціям розвитку договірного права й, зокрема, договірної відповідальності, одним із визначальних елементів якої є вина.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок