Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)

Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)

Назва:
Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,35 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Федик Сергій Євгенович
УДК 340.12(477)+УДК 342.7(477)
Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)
Спеціальність: 12.00.01. – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права юридичного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор,
РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович,
член-кореспондент Академії правових наук України, професор
кафедри теорії та історії держави і права Львівського національного
університету імені Івана Франка
Офіційні опоненти доктор юридичних наук, професор,
КОЗЮБРА Микола Іванович,
член-кореспондент Академії правових наук України, суддя
Конституційного Суду України
кандидат юридичних наук, доцент,
МАРМАЗОВ Василь Євгенович,
доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного
факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ України (м. Київ)
Захист відбудеться “16” грудня 2002 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10 в Інституті міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, зал засідань вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017,
м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “7“ листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.В. Бурлай
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Одним із найголовніших завдань, які постали перед Україною після проголошення нею 1991 року державної незалежності, є інтеграція у світове співтовариство. Важливою вимогою останньої та передумовою позитивного сприйняття України на міжнародній арені є досягнення нею високого рівня забезпечення й захисту прав людини та виконання взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань. Такий висновок випливає, зокрема, з аналізу міжнародно-правових договорів з питань захисту й реалізації прав людини, стороною яких є Україна. Без попереднього з’ясування суті вимог, що ставляться до української держави, неможливо забезпечити належне виконання юридичних зобов’язань у царині прав людини та основних свобод. Тому принципового значення набуває проблема правильного розуміння відповідних міжнародно-правових актів стосовно прав людини.
Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (надалі – Конвенція) одразу ж викликала жваві дискусії довкола проблеми тлумачення змісту закріплених нею вимог. Питання дещо ускладнюється внаслідок того, що формулювання більшості конвенційних приписів є максимально широкими та гнучкими, містять чимало оцінних понять, передбачають широку дискрецію національних правозастосовних органів, а відтак, потребують вироблення більш-менш чітких правил їх інтерпретації.
При цьому підхід національного офіційного інтерпретатора до тлумачення норм Конвенції, котрі закріплюють права та основні свободи людини, навряд чи може бути обґрунтованим без урахування практики Європейського суду з прав людини (надалі – Євросуд), наділеного винятковими повноваженнями щодо тлумачення і застосування її положень (ст. Конвенції). Оскільки рішення Євросуду в їхній резолютивній частині є основною формою реагування контрольного механізму Ради Європи на порушення прав людини та основних свобод (які мають місце у державах – учасницях Ради Європи), очевидною є потреба з’ясування особливостей тлумачення Конвенції, здійснюваного саме цим органом.
Правильне тлумачення норм Конвенції, а отже, й розуміння можливостей держави щодо обмеження окремих конвенційних прав (за наявності передбачених підстав) є особливо важливим для України на сучасному етапі її розвитку, оскільки порушення конвенційних положень може призвести до ухвалення не на її користь рішень Євросуду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок