Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ ЗАКРІПЛЕНИМИ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ КОМПЛЕКСАМИ Со(II), Cu(II) і Mn(II)

РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ ЗАКРІПЛЕНИМИ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ КОМПЛЕКСАМИ Со(II), Cu(II) і Mn(II)

Назва:
РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ ЗАКРІПЛЕНИМИ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ КОМПЛЕКСАМИ Со(II), Cu(II) і Mn(II)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,58 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО
НАН УКРАЇНИ
РАСКОЛА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
УДК 542.924:541.127:546.26
РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ
ЗАКРІПЛЕНИМИ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ
КОМПЛЕКСАМИ Со(II), Cu(II) і Mn(II)
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса – 2005
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова; в Фізико-хімічному інституті захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Ракитська Тетяна Леонідівна,
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова
завідувач кафедри неорганічної хімії
та хімічної екології
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук
Мешкова Світлана Борисівна
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського
НАН України
провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук, доцент
Чеботарьов Олександр Миколайович
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова
завідувач кафедри аналітичної хімії
Провідна установа: Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка, кафедра неорганічної хімії
Захист відбудеться „ 27 ” січня 2005 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.01 в Фізико-хімічному інституті ім. О.В.
Богатського НАН України за адресою: 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86)
Автореферат розіслано “ 17 ” грудня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
к.х.н. Безлуцька І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Озон - термодинамічно нестабільна сполука, сильний двохелектронний окисник, який взаємодіє практично з усіма сполуками неорганічного та органічного походження; за санітарно-хімічними і токсикологічними нормами – речовина першого класу небезпеки (ГДКO3 = 0,1 мг/м3). Актуальними є дослідження реакцій озону з координаційними сполуками та оксидами металів змінної валентності (Mn, Cu, Co), які більше за все використовуються в якості каталізаторів окиснення органічних сполук озоном і низькотемпературного розкладу залишкового озону від різних джерел його виділення з метою захисту навколишнього середовища і людини. Незважаючи на численні дані про кінетику окиснення в розчині озоном координаційних сполук, дискусійними є питання про вплив природи Меn+ і лігандів, а також числа лігандів у координаційній сфері на активність комплексів, через що ускладнюється трактування механізмів розкладу озону і прогнозування реакційної здатності закріплених на різних носіях (SiО2, Al2O3, АВ та ін.) металокомплексних сполук, які з урахуванням доступності матеріалів і способів синтезу можуть бути перспективними каталізаторами розкладу озону. Обмежені дані про склад поверхневих комплексів і кінетику розкладу озону в їхній присутності, а також про вплив фізико-хімічних і структурно-адсорбційних властивостей носія, як на склад поверхневих комплексів, так і на реакційну здатність озону зумовило проведення такого дослідження, актуальність якого полягає в розробці нових підходів для прогнозування властивостей закріплених металокомплексних сполук (ЗМКС) у реакції з озоном.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, а також у Фізико-хімічному інституті захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України в рамках держбюджетних тем „Теоретичне обґрунтування розробки імпрегнованих та іммобілізованих металокомплексних каталізаторів низькотемпературного розкладу озону на основі органічних і оксидних носіїв” (№ ДР 0100U001880); „Фізико-хімічні основи розробки низькотемпературних антиозонантів на базі закріплених металокомплексних сполук” (№ ДР 0102U001632).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення звязку між складом закріплених на оксидному носії комплексів Co(II), Cu(II) і Mn(II) та їхньою реакційною здатністю при низькотемпературному розкладі озону.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ ЗАКРІПЛЕНИМИ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ КОМПЛЕКСАМИ Со(II), Cu(II) і Mn(II)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок