Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОН-ФОНОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КВАНТОВОТОЧКОВИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОН-ФОНОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КВАНТОВОТОЧКОВИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ

Назва:
ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОН-ФОНОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КВАНТОВОТОЧКОВИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,26 KB
Завантажень:
437
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
УДК 538.958
ФАРТУШИНСЬКИЙ
РОСТИСЛАВ БОГДАНОВИЧ
ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОН-ФОНОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У КВАНТОВОТОЧКОВИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ
Спеціальність - 01.04.02 - теоретична фізика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Чернівці - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Ткач Микола Васильович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри теоретичної фізики.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Лукіянець Богдан Антонович, Національний університет "Львівська політехніка", професор кафедри фізики;
доктор фізико-математичних наук, професор Ніцович Богдан Михайлович, завідувач кафедри оптики і спектроскопії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Провідна організація: Інститут фізики напівпровідників НАН України.
Захист відбудеться "29 " жовтня 2002 р. о 1700 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий " 24 " вересня 2002р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _______________ М.В. Курганецький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Нанорозмірні напівпровідникові гетероструктури є об'єктами інтенсивного теоретичного та експериментального вивчення на даному етапі розвитку фізики твердого тіла. Зокрема, значна увага приділяється вивченню обмежених у всіх трьох вимірах наногетеросистем, так званих квантових точок (КТ). Останні, володіючи унікальною особливістю – дискретністю енергетичного спектра квазічастинок, розглядаються дослідниками як об'єкти, що мають значні перспективи застосування як у лазерній техніці, так і у виробництві ЕОМ нового покоління.
Практичне використання таких гетеросистем потребує грунтовного вивчення їх оптичних та електричних властивостей з метою створення систем КТ вже з наперед заданими фізичними характеристиками.
Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю створення теорії електронних та діркових спектрів у низькорозмірних наногетеросистемах, яка б враховувала всі фактори, що впливають на положення енергетичних рівнів згаданих квазічастинок. У дисертації детально розглядається перенормування спектрів електрона та дірки внаслідок дії одного з цих факторів – взаємодії квазічастинок з різними типами оптичних поляризаційних коливань у сферичних напівпровідникових КТ.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася у межах кафедральної та держбюджетної теми 0195U019419 (16-85) "Дослідження спектрів квазічастинок у обмежених гетеросистемах різної симетрії". Автором у межах цього наукового напрямку побудовано теорію електрон- та дірково-фононної взаємодії з врахуванням багатофононних процесів у простих сферичних КТ різного типу.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є побудова теорії електрон- та дірково-фононної взаємодій з врахуванням багатофононних процесів у простих та складних сферичних наногетеросистемах.
Задачі, які розв'язуються у дисертаційній роботі:
·
урахування багатофононних процесів та повної конфігураційної взаємодії у теорії електронного та діркового спектрів, перенормованих внаслідок взаємодії цих квазічастинок з обмеженими та інтерфейсними фононами у складних сферичних КТ, розташованих у масивних середовищах різного типу;
· дослідження перенормування низькоенергетичної частини електронного та діркового спектрів, викликаного взаємодією електрона та дірки з фононами різного типу у напівпровідниковій КТ, розташованій у масивному напівпровідниковому середовищі;
· визначення впливу електрон-фононної взаємодії з врахуванням багатофононних процесів на фононні повторення основного електронного рівня у простій КТ, вміщеній у діелектричне середовище;
· дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на електронний спектр складної сферичної КТ діелектрик/напівпровідник/діелектрик.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОН-ФОНОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КВАНТОВОТОЧКОВИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок