Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр.

Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр.

Назва:
Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,13 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Ясь Олексій Васильович
УДК 930.1 (09)
Державницька традиція
в українській зарубіжній історичній науці
1945-1991 рр.
07.00.06 - історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі української історіографії Інституту історії України НАН України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, Заслужений діяч науки і
техніки України ПІНЧУК Юрій Анатолійович,
завідувач відділу української історіографії
Інституту історії України НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КОЛЕСНИК Віктор Федорович,
професор кафедри давньої та нової історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
СТРЕЛЬСЬКИЙ Геннадій Вячеславович,
доцент кафедри історії слов'янських народів
Національного педагогічного університету
ім. М.П.Драгоманова Міністерства освіти
і науки України
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С.Грушевського НАН України
Захист відбудеться "28" квітня 2000 р. о 15-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України (адреса: 01001, Київ-1, вул. М.Грушевського, 4)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту історії України НАН України (адреса: 01001, Київ-1, вул. М.Грушевського, 4)
Автореферат розісланий " 27 " березня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність дослідження. Серед численних проблем суспільного та нау---кового розвитку сучасності чільне місце посідає проблема традиції. Під "традицією" (від лат.traditio - передача) звичайно розуміють передачу суспільних, духовних цінностей, норм, поглядів однієї генерації іншому по---колінню. Іноді традиції розглядають не тільки як механізм спадкоємності суспільних відносин, зокрема передачі соціального досвіду, а й як своєрідний спосіб для відтворення певних інститутів, норм, цінностей, легітимність яких обгрунтовується фактом їх існування в історичному минуло---му. У вужчому значенні традицію розглядають як своєрідний взірець у поста---новці проблем, висуненні підходів щодо засобів та шляхів їх розв'язання. Генеза уявлень про традицію в суспільній думці сягає певного ступеня роз---витку історичної свідомості і пов'язана зі ставленням поколінь до різно---манітних зв'язків сучасного з минулим. Традиції відігравали та відіграють важливу роль в історії кожного народу чи країни та входять до неодмінних компонентів національної ідентичності. Вони фіксують особливості та спе---цифіку історичного розвитку суспільства локалізованого у часі й просторі. Традиції справляють визначний вплив на соціальне життя в його найрізно---манітніших виявах, зокрема на гуманітарну сферу та науку. Вони тісно пов'язані і з процесом розвитку суспільно-політичної та історичної думки, виступаючи як формуючі чинники її провідних напрямів і водночас як джерело численних суперечностей пізнавального процесу. Нерівноцінна роль традицій на різних етапах суспільного розвитку. Функціональне призначення традицій коливається між збереженням домінуючого у суспільстві ідейного спадку та актуалізацією певного історичного досвіду, який протягом тривалого часу був витіснений або вилучений з повсякденного вжитку. Тому проблема традиції на---буває неабиякого значення та поширення у суспільній і науковій думці на пе---рехідних етапах історичного розвитку, коли загострюються взаємовідносини між сучасністю та минувшиною.
Наприкінці 80-х - початку 90-х років ХХ ст. етнополітичний ренесанс народів Східної Європи та створення нових держав на теренах колишнього Радянського Союзу спричинилися до пошуку нових шляхів, конструктивних підходів і світоглядних орієнтирів розвитку, що й зумовило повернення суспільної думки до проблеми національних традицій. Виключна увага до традицій не є винятковою для України при загальному погляді на східноєвропейський, пострадянський світ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок