Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,90 KB
Завантажень:
382
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Добрунік Тетяна Пилипівна
УДК 631.143: 339.137
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК
 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Миколаїв – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Островський Петро Іванович,
Одеський державний економічний
університет, доцент кафедри економіки,
організації та обліку в АПК,
декан обліково-економічного
факультету.
Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор
Єрмаков Олександр Юхимович
Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України м. Києва,
професор кафедри аграрної соціології
та розвитку села;
- кандидат економічних наук, доцент
Скрипник Світлана Валентинівна
Херсонський державний аграрний
університет, доцент кафедри
обліку і аудиту.
Захист відбудеться “ 28 ” лютого 2008 р. о 1330 годині на засіданні вченої ради Д.38.806.01 Миколаївського державного аграрного університету за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, конфенц-зала.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миколаївського державного аграрного університету за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73.
Автореферат розісланий “24” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Ф. Клочан.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В процесі реформування аграрного сектора економіки виникли нові організаційні форми виробництва, серед яких домінуючу роль і місце по кількості займають фермерські господарства. Фермерські господарства є однією з ефективних форм господарювання. Вони визнані на законодавчому рівні, існують поряд з іншими суб’єктами підприємницької діяльності в сфері АПК, конкурують з ними як рівноправні. Нині діяльність фермерських господарств відзначається нестабільністю. Дія негативних чинників призвела до того, що певна кількість господарств, основною метою яких стало виживання, опинилася в ситуації, коли їх заставою служить конкурентоспроможність. Забезпечення ефективної діяльності фермерських господарств вимагає вирішення цілого комплексу питань з підвищення їх конкурентоспроможності, обґрунтування перспектив розвитку, удосконалення економічної стратегії, розробки відповідних заходів, які б дозволили їм пристосуватись до жорстких умов конкурентної боротьби.
Загальні проблеми конкуренції та конкурентоспроможності підприємств досить ґрунтовно розглянуті як у теоретичному, так і у практичному аспектах у роботах відомих зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів різних часів: К. Макконелла, С. Брю, М. Портера, І. Ансоффа, Р. Фатхутдінова А. Юданова, Г. Азоєва та ін. Окремі питання конкурентної політики, забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких структур аграрного сектора економіки, у т.ч. і фермерських господарств, знайшли відображення у працях В. Андріанова, В. Андрійчука, В. Амбросова, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, Ю. Наумова, М. Маліка, В. Зіновчука, Л. Мармуль, О. Єрмакова, І. Червена, М. Долинської, А. Кредисова, А.Бідика та ін. Проте означена проблема залишається недостатньо дослідженою. Подальшого наукового обґрунтування вимагають питання щодо підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств з урахуванням змін ринкового середовища. Особливої уваги слід надати аналізу впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, які обумовлюють конкурентоспроможність фермерських господарств з метою визначення стратегії їх розвитку та підвищення позицій на ринку. Зазначене потребує подальшого як теоретичного, так і практичного осмислення, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану Одеського державного економічного університету з теми “Економічно-технологічні аспекти формування сільськогосподарського ринку в регіоні” (номер ДР 0205U008966).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок