Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,66 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЗІМАКОВА ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА
УДК 371.134: 373.3: 316.61: 792
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ
ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Бібік Надія Михайлівна, Академія педагогічних наук України, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті, м. Київ;
кандидат педагогічних наук, доцент Клокар Наталія Іванівна, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, ректор.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, кафедра педагогіки і методики початкового навчання, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “22” грудня 2004 р. о 15 30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9).
Автореферат розісланий “22” листопада 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Зміни в соціально-економічному устрої держави зумовлюють необхідність оновлення освітньої галузі. Одним із протиріч сучасної освіти є той факт, що обсяг освітніх знань, умінь та навичок не гарантує успішної соціалізації людини. Проблема соціалізації підростаючого покоління набуває державного значення, про що свідчать Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма “Вчитель”. З огляду на це виникає необхідність удосконалення теоретичної і практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів.
На сучасному етапі постало питання про пошук та використання форм, методів і прийомів організації навчально-виховного процесу, спрямованих на формування соціалізованої особистості, здатної до творчого розв’язання соціально важливих завдань. У цьому аспекті важлива роль належить мистецтву, зокрема театральному мистецтву (ТМ), яке завдяки своїй художньо-синтетичній сутності та ігровій природі здійснює комплексний вплив на емоційну, інтелектуальну, вольову сфери особистості майбутнього педагога.
Ряд дослідників розглядають становлення особистості як процес соціалізації (Н.П. Дубинін, М.В. Дьомін), як єдність філо- і онтогенезу (Б.Г. Ананьєв, І.С. Кон, Б.П. Паригін). Детально розкривають соціалізацію як процес зміни внутрішнього стану людини під впливом соціальних факторів учені: Д. Белл, М. Вебер, Е. Дюркгейм, А. Маслоу. Педагогічні аспекти соціалізації розкрито в роботах М.П. Лукашевича, А.В. Мудрика, І.С. Кона, Н.М. Лавриченко, які встановили, що феномен соціалізації є перспективою становлення особистості.
У працях відомих філософів, соціологів та психологів (Ю.Б. Борєва, Л.С. Виготського, І.А. Зязюна, М.С. Кагана, Л.М. Столовича) обґрунтовується роль мистецтва у процесі соціалізації особистості.
Пошуку гармонії дитячого життя в мистецькому й соціальному середовищі присвятили свою педагогічну діяльність В.М. Верховинець, А.С. Макаренко, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський, С.Т. Шацький. Питанням використання театру в навчанні та вихованні школярів присвячені теоретико-методичні розробки і статті Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок