Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПОЗА ЇЇ ВІЗУАЛЬНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПОЗА ЇЇ ВІЗУАЛЬНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

Назва:
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПОЗА ЇЇ ВІЗУАЛЬНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Басиста Ірина Володимирівна
УДК 343.132 .985
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
ПОЗА ЇЇ ВІЗУАЛЬНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ
12.00.09 кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
КИЇВ – 2006
Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
в Київському національному університеті внутрішніх справ, МВС України.
Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Галаган Володимир Іванович,
Київський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри кримінального процесу Навчально-наукового інституту підготовки слідчих та криміналістів.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Лисиченко Віталій Костянтинович,
Національна академія державної податкової служби України, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики;
кандидат юридичних наук, доцент
Кучинська Оксана Петрівна,
Академія адвокатури України, проректор з навчальної роботи.
Провідна
установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра кримінального процесу і криміналістики, МОН України (м. Львів).
Захист відбудеться 26 травня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у Київському національному університеті внутрішніх справ (03035, Київ-35, Солом’янська площа, 1).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ (03035, Київ-35, Солом’янська площа,1).
Автореферат розісланий 21 квітня 2006 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.І. Казміренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Колізії у кримінально-процесуальній діяльності є явищем динамічним, вони прямо пов’язані із розвитком та вдосконаленням чинного законодавства. Кримінально-процесуальний кодекс України (далі – КПК), затверд-жений Законом від 28 грудня 1960 року, починаючи з червня 1961 року постійно зазнає змін та доповнень.
Нині у КПК закріплений вичерпний перелік слідчих дій, які відпо-відно до частини першої статті 66 КПК є засобами збирання доказів. Серед них чільне місце посідає пред’явлення для впізнання і, зокрема, такий його різновид, як пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи. Результати вивчення судово-слідчої практики та юридичної літера-тури вказують на відсутність глибоких наукових та методичних напра-цювань щодо підготовки, проведення та фіксації цієї процесуально і тактично складної слідчої дії. При виникненні потреби у проведенні пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, здобувають і перевіряють докази при проведенні інших слідчих дій 55,7%) зі 150 опитаних нами працівників слідчих підрозділів МВС України, 17 (11,3%) з них проводять пред’явлення для впізнання у загаль-ному порядку без застосування заходів безпеки, 64,7%) – шукають технічні можливості для його проведення згідно з методичними рекоменда-ціями, які розроблялися ще у 2001 році і стосуються лише загальних питань проведення зазначеної слідчої дії. Причиною такої негативної тенденції є неналежне матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ, що підтвердили 72%) опитаних нами слідчих, та відсутність ґрунтовних детальних методичних рекомендацій, які б визначали особливості застосу-вання тактичних прийомів проведення пред’явлення для впізнання саме поза візуальним спостереженням особи, на необхідність розробки яких вказали 112,6%) зі 150 респондентів.
Дослідженню ряду проблем проведення слідчих дій і, зокрема, пред’явлення для впізнання присвятили свої наукові праці відомі вчені України і країн СНД: В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, М.М. Гапанович, А.Я. Гінзбург, М.О. Головецький, Ю.М. Грошевий, В.Е. Єминов, А.М. Зінін, А.В. Іщенко, І.П. Козаченко, В.І. Комісаров, В.О. Коновалова, Ю.Г. Корухов, Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПОЗА ЇЇ ВІЗУАЛЬНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок