Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТОНАЦІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

ІНТОНАЦІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Назва:
ІНТОНАЦІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,15 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Вербич Наталія Сергіївна
УДК 811.161.2:81'342.9
ІНТОНАЦІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
10.02.01 - українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ - 2007
Дисертація є рукописом.
Роботу виконано у відділі граматики та фонетики Інституту української мови
НАН України.
Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор
Багмут Алла Йосипівна,
Київський університет економіки
і технологій транспорту,
професор кафедри
української та іноземних мов.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Баранник Дмитро Харитонович,
Дніпропетровський національний
університет, професор кафедри
української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Бас-Кононенко Оксана Василівна,
Інститут філології Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка,
науковий керівник лабораторії
експериментальної фонетики.
Провідна установа - Київський національний лінгвістичний
університет, кафедра фонетики і
граматики слов'янських мов,
Міністерство освіти й науки України,
м. Київ.
Захист відбудеться „10" липня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано „7" червня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук В.М.Фурса
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Публічне мовлення - один із жанрових різновидів мовленнєвої діяльності, своєрідний за своєю природою, якісними характеристиками, місцем серед інших видів мовлення. Увага лінгвістів до публічного мовлення зумовлена тим значенням, якого воно набуває насамперед завдяки своїй багатофункціональності та поширенню актуальної інформації.
У сучасному українському мовознавстві проблема публічного мовлення привертає увагу дослідників у багатьох аспектах. Питанням розвитку жанрів і видів виступів та їхнім структурним характеристикам присвячено праці В.В.Молдована, С.Д.Абрамовича, І.П.Чепіги, Г.М.Сагач та ін. Функціонування та оптимальне використання різних мовних засобів і композиційно-стилістичних структур для ефективного вираження думки були предметом досліджень А.Й.Багмут, Д.Х.Баранника, М.І.Скуленка, В.В.Різуна, Л.П.Жаркової та ін. Усні виступи у сфері співвідношення їхнього змісту з намірами промовця проаналізовано у студіях Л.Ю.Куліш, М.І.Лауфер, В.І.Здоровеги.
Найменш дослідженими лишаються питання реалізації усного виступу. Характер публічного виступу залежить не лише від дібраних і відповідним чином витлумачених фактів, але й від самої мовленнєвої форми їхнього викладу. Провідна роль у цьому процесі належить інтонаційним засобам мови, у яких виразно виявляються мовні особливості. Інтонація - важливий складник усного тексту, його структурний компонент, носій семантичних значень, засіб вияву і передання емоційно-експресивного характеру фрази, виразник певного функціонального навантаження тексту. Виокремлення прагмалінгвістичної функції усного тексту (функції впливу, регулятивної функції) засвідчує існування просодичної одиниці, яка бере участь у реалізації інтонаційного оформлення та прагматики тексту. Ідею про існування інтонаційної одиниці, яка має певне значення, встановлення акустичних характеристик, що уможливлюють відмежування цієї одиниці від іншої та одночасно одне значення від іншого, висловлювали фонетисти ще з початку XX ст. Таку одиницю називають інтонаційним варіантом, інтонаційною конструкцією, просодемою, інтонемою тощо. Спільним для всіх визначень є те, що цю одиницю переважно кваліфікують як особливу модель звучання.
В інтонаційній структурі усного публічного тексту функцію переконування виражає просодична одиниця, яка є семіологічно релевантною комунікативному наміру мовця та для якої характерні частотні, динамічні й темпоральні модифікації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІНТОНАЦІЯ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок