Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ І ВОДОРОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ І ВОДОРОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ І ВОДОРОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,71 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Вiннікова Ольга Іванівна
УДК 582.28:582.26
ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ І ВОДОРОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
03.00.05 – ботаніка
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фізіології та біохімії рослин біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Науковий керівник кандидат біологічних наук, доцент
доцент кафедри фізіології та біохімії рослин біологічного
факультету Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, доцент
Костіков Ігор Юрійович,
завідувач кафедри ботаніки
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
доктор біологічних наук, професор
Дудка Ірина Олександрівна,
завідувач відділу мікології
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
м. Київ
Провідна установа: Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Захист відбудеться “ 22 “ червня 2004 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03127, м. Київ, проспект Глушкова, 2, корпус 12, конференцзал
Поштова адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, спецрада Д 26.001.14, біологічний факультет.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “ 14 “ травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Молчанець
1
ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Актуальність теми. Ґрунтові мікроміцети і водорості є невід’ємною складовою частиною наземних екосистем; вони беруть активну участь у процесах оструктурення ґрунту і становлять значну частину загальної біорізноманітності будь-яких біогеоценозів. Вивчення складу представників цих двох груп організмів є важливим елементом інвентаризації і контролю біорізноманітності флори в умовах постійного зростання антропогенного тиску.
Одним з небагаточисельних прикладів змін наземної екосистеми під впливом не руйнівної, а природотворчої діяльності людини, виступають лісові насадження. В еколого-флористичному аспекті, ґрунтово-альгологічні і ґрунтово-мікологічні дослідження у лісових насадженнях, при закладенні стаціонарів у спеціально добраних умовах місцезростання, надають унікальну можливість диференційно визначати вплив певного фактору (наприклад, деревної породи чи зволоженості ґрунту) на біорізноманітність мікрофлори лісових ґрунтів та одержувати різносторонню характеристику стану наземних фітоценозів. На сьогоднішній день у літературі фактично відсутні приклади сумісного вивчення видового складу мікобіоти і альгофлори лісових ґрунтів, із застосуванням єдиних підходів до здійснення флористичного аналізу цих двох груп організмів із різним способом життєдіяльності. Окрім того, на тлі достатньої вивченості мікобіоти та фітоедафону лісових ґрунтів інших регіонів України, існує дефіцит даних щодо закономірностей формування структури ґрунтових мікроміцетів і водоростей у лісових насадженнях Східного Лісостепу України.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (ХНУ) “Фізіолого-біохімічні і структурно-функціональні механізми адаптації біологічних систем до екстремальних чинників довкілля в онтогенезі“, № Держреєстрацiї 0100U003268.
Мета і задачі дослідження. Мета – на основі аналізу видового складу ґрунтових мікроміцетів і водоростей надати оцінку впливу природних факторів, що визначають біорізноманітність мікобіоти та фітоедафону в різних типах лісових насаджень на території Східного Лісостепу України.
2
Для досягнення мети були вирішені наступні задачі:
- встановити видовий склад мікроміцетів і водоростей підстилки і ґрунту при стаціонарних дослідженнях у різних типах лісових насаджень;
- встановити особливості видового складу мікроскопічних грибів і водоростей на різних глибинах ґрунтового профілю;
- встановити специфіку мікобіоти і фітоедафону у ґрунтах лісонасаджень на основі порівнянь із ґрунтовою міко- та альгофлорою природних лісових масивів;
- оцінити вплив лісоутворювальної породи, зволоженості ґрунту, ураженості деревостанів кореневою губкою на різноманітність ґрунтових мікроміцетів і водоростей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ І ВОДОРОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок