Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Назва:
СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,59 KB
Завантажень:
229
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
СИДОРОВИЧ Олександр Сергійович
УДК 93:658.8.036.5(477.5) “1866/1917”
СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність: 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Луганськ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України
Науковий керівник | кандидат історичних наук, доцент
Коломієць Сергій Сергійович,
Національний аграрний університет,
завідувач кафедри історії України
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
Половець Володимир Михайлович,
Чернігівський державний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка,
завідувач кафедри українознавства і політології | кандидат історичних наук, доцент
Атоян Ольга Миколаївна,
Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України
професор кафедри теорії та історії держави та права | Провідна установа | Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра історії України,
Міністерство освіти і науки України, Чернівці
Захист відбудеться „22” березня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.04 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-А, корпус – 1, аудиторія 241.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (91034, м. Луганськ,
кв. Молодіжний, 20-А).
Автореферат розісланий „20” лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради. І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Незважаючи на майже 15-річний шлях незалежної України, існують певні труднощі у вибудовуванні нею власної економічної моделі, створенні дієздатного споживчого ринку із відповідною ціновою стабільністю. Причин цих складнощів немало і міркувати над їх вирішенням можна довго. Однією із таких причин, на нашу думку, є неврахування відповідними державними органами специфіки окремих регіонів при впровадженні в життя тієї або іншої економічної моделі. Корисним в цьому плані може бути, як ми вважаємо, врахування досвіду минулого, а також критичне його переосмислення, зважаючи вже на реалії сьогодення. Неабияке значення в цьому контексті має вивчення споживчої дореволюційної кооперації.
Крім того, актуальність дослідження споживчої кооперації в окремо взятому регіоні (Лівобережна Україна), не в останню чергу, зумовлена тим, що протягом довгого часу землі України перебували в складі різних країн, у відмінних історичних та соціально-економічних умовах, в результаті чого окремі регіони різняться між собою в соціально-економічному та ін. аспектах.
Таким чином, науково-теоретична актуальність даної теми зумовлена недостанім дослідженням регіональних аспектів в розвитку споживчої кооперації України в сучасній історіогафії.
Мережа споживчих товариств, яка почала формуватись ще в другій половині ХІХ ст., пережила ряд трансформацій за радянських часів, існує у видозміненому вигляді і в наш час. Причому споживча кооперація завжди була соціально спрямованим інститутом в усі періоди історичного розвитку. В останні роки в недостатній мірі використовується соціальна направленість мережі споживчих товариств України в сфері регуляції ціноутворення та забезпечення широких верств населення необхідними споживчими товарами, особливо в сільській місцевості.
Саме тому важливе значення, на нашу думку, має вивчення досвіду дореволюційної споживчої кооперації, як громадської організації міста і села, як спроба самодопомоги і взаємодопомоги в непростій економічній ситуації; вивчення виникнення, становлення і розвитку споживчих кооперативів на Лівобережній Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
Зв'язок праці з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є розділом комплексної програми “Соціально-економічні перетворення в українському селі (друга половина ХІХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок