Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> математичне моделювання процесів ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО та ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць

математичне моделювання процесів ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО та ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць

Назва:
математичне моделювання процесів ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО та ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,05 KB
Завантажень:
291
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Національний університет „Львівська політехніка”
УДК 517.958:536.12:539.3:550.837
Журавчак
Любов Михайлівна
математичне моделювання процесів ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО та ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів-2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Карпатському відділенні Інституту геофізи-ки ім. С.І. Субботіна НАН України та в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Науковий консультант: академік НАН України, доктор технічних наук, професор
Григоренко Ярослав Михайлович, Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ, головний науковий співробітник відділу обчислювальних методів.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Булавацький Володимир Михайлович, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання проблем екології та енергетики;
доктор технічних наук, професор
Дзюба Анатолій Петрович, Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України, м.Дніпропетровськ, завідувач кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій;
доктор фізико-математичних наук, професор
Слоньовський Роман Володимирович, Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, м. Львів, професор кафедри прикладної математики.
Захист відбудеться 12 лютого 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 у Національному університеті „Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий 28 грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор технічних наук, професор Р.А. Бунь
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вирішення проблеми виявлення, виділення і дорозвідки покладів корисних копалин у пошуковій геофізиці на сучасному етапі розвитку гео-фізичних досліджень вимагає теоретич-ного та методологічного обґрунтування да-них польових температур-них та електромагнітних спостережень. Водночас знижен-ня матеріало-місткості неоднорідних елементів конструкцій, що працюють в умовах температурних чи силових навантажень, оцінка їх міцності та надійності потребує визначення температурних полів та напружено-деформо-ваного стану і є важливою науково-прикладною проблемою у матеріалознавстві, машино- та приладобуду-ванні. Фізичне моделю-вання та експериментальні дослідження вказаних процесів вимагає великих матеріаль-них затрат, а неповна визначеність параметрів почат-кового стану та невелика кількість експериментальних установок часто усклад-нюють проведення фізичного експерименту для одержання необхідних результатів. Тому розв’язання окреслених проблем вимагає побудови ефективних математичних моделей відповідних фізич-них процесів, потребує розвитку відомих та розробки нових теоретичних методів розв’язування задач математичної фізики, що їм відпові-дають, і, як наслідок, прове-дення на цій базі ґрунтовних наукових досліджень.
Нестаціонарні процеси різної фізичної природи, зокрема, поши-рення теплового та електромаг-нітного полів, спричи-нених природними чи штучними джере-лами, а також усталені процеси, зокрема, гармонічні електромагнітні коливання, лінійне та нелінійне деформу-вання, розподіли електрич-ного та магнітного полів, у неодно-рідних середовищах, з точки зору математичного моделювання описують системами диференціальних рівнянь другого порядку в частинних похідних з постійними або змінними коефіцієнтами.
Оскільки аналітичні розв’язки нестаціонар-них та стаціонарних задач, що моделюють вказані фізичні процеси, класичними методами можна знайти тільки для однорід-них середовищ та з чужорідними включен-нями канонічної чи близької до неї форми, то для неоднорід-них об’єктів при математичному моделюванні в останні роки все ширше викори-стовують чисельні та чисельно-аналітичні методи, орієн-товані на застосування сучасних швидкодіючих комп’ютерів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: математичне моделювання процесів ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО та ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок