Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІДЕЇ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

ІДЕЇ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

Назва:
ІДЕЇ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,71 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
ПАЛАСЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
УДК 1 (091) 130
ІДЕЇ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ
ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ
Спеціальність 09. 00. 05 – історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Львів – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі філософії культури Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор
Кашуба Марія Василівна
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича,
завідувач сектору філософії культури
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Лисий Василь Прокопович
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри філософії;
кандидат філософських наук, доцент
Скринник Михайло Антонович
Український державний лісотехнічний університет,
м. Львів, доцент кафедри філософії
Провідна установа - Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України
(м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)
Захист відбудеться 11 квітня 2001 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79002, м. Львів, вул. Університетська, 1)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5)
Автореферат розіслано 10 березня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Денисенко В. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Український романтизм належить до малодосліджених етапів розвитку української філософської думки. Це явище в українській духовній культурі в радянські часи або зовсім замовчувалось, або розглядалося як літературний стиль з його прогресивними та реакційними напрямками. Нині у зв’язку з необхідністю відтворення цілісного процесу розвитку української філософської думки назріла потреба детального ознайомлення з усіма етапами її історії, в тому числі й з таким, як романтизм.
Саме романтизм з його специфічним світобаченням і світорозумінням був виразом культурно-національного відродження в Україні на початку ХІХ ст., точніше у першій його половині. Період цей нагадує нам наше сьогодення, коли ми повертаємось до української національної ідеї, утверджуємо на її основі традиції своєї культури, мови, релігії, будуємо суверенну українську державу, формуємо світогляд її громадянина.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта- ційна тема є складовою частиною наукових досліджень відділу філософії культури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, зокрема дослідної теми „Національна свідомість як фактор духовної культури”, що виконувалася співробітниками відділу протягом 1997 - 1999 рр.
Мета і завдання дослідження полягають у висвітленні специфіки прояву основних ідей німецького романтизму в українському духовному контексті.
Для досягнення цієї мети передбачається вирішити такі завдання:
- проаналізувати загальні особливості романтичного світорозуміння, його філософські основи;
- розкрити специфіку прояву романтичного світогляду в українській духовній культурі;
- дослідити романтичну іронію в українському контексті;
- простежити вплив романтичного світогляду на утвердження національної ідеї в українській духовній культурі.
Об’єктом дослідження є феномен українського романтичного світорозуміння.
Предметом дисертаційної роботи є ідеї німецького романтизму та їх відображення в українській духовній культурі першої половини ХІХ ст.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети у дисертаційному дослідженні використані різноманітні філософські загальнонаукові й конкретнонаукові методи, теоретичні й емпіричні. Дисертант користувався методами аналогії, систематизації й узагальнення, дослідження літературного матеріалу в контексті порівняльного аналізу і синтезу, дотримувався принципів об’єктивності та історизму.
Наукова новизна одержаних результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІДЕЇ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок