Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств.

Назва:
Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,31 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУРИЛО ГАННА МИХАЙЛІВНА
УДК 657.37:657.6
Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових
підприємств.
Спеціальність 08.06.04 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Свідерський Євген Іванович,
Київський національний економічний університет,
кафедра обліку підприємницької діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ткаченко Надія Марківна,
Національний університет харчових технологій,
кафедра обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Чумакова Ірина Юріївна,
Київський національний економічний університет,
кафедра аудиту
Провідна установа: Державна академія статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України, кафедра обліку і аудиту
Захист відбудеться “7” лютого 2005 р. о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “29” грудня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор Поддєрьогін А.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Вся історія підприємницької діяльності пов’язана з пошуками шляхів підвищення прибутковості та раціональним використанням прибутку. Тому наукові дослідження, присвячені формуванням фінансових результатів та їх аудиту в різних галузях народного господарства є особливо актуальними. Адже одержані фінансові результати відображають всі сторони діяльності підприємства: галузеві особливості ведення господарської діяльності, якість організації виробництва та ефективність застосованої технології, ступінь ефективності прийнятої системи управління, у т.ч. системи обліку, контролю та аудиту доходів і витрат, і формування фінансових результатів діяльності тощо.
Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки та перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління процесами реалізації продукції (робіт, послуг) і формуванням фінансових результатів від здійснення фінансово-виробничої діяльності підприємства.
З введенням національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства отримали нові можливості у формуванні облікової політики до фінансових результатів, з одночасним врахуванням як вимог П(С)БО, так і чинного податкового законодавства України.
Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів показало, що дискусії, пов’язані з дослідженням проблем організації та методології обліку фінансових результатів діяльності підприємств, посідають значне місце в теорії та практиці. Вагомий внесок у розв’язання цієї проблеми зробили як вітчизняні вчені-економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуйцалюк, В.М. Добровський, В.Г. Жила, В.П. Завгородній, В.І. Єфіменко, Є. В. Калюга, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, В.Г. Линник, М.Й. Малік, Є.В. Мних, В.М. Пархоменко, О.А. Петрик, М. Пушкар, Є.І. Свідерський, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко, так і зарубіжні вчені-економісти: А. Бабо, Ф. Вуд, К. Друрі, Роберт Н. Єнтоні, С. Котляров, В.В. Леонтьєв, Я. Соколов, Г. Соколова та інші вчені.
Проте, проведені наукові дослідження у вітчизняній теорії і практиці не в повній мірі враховують особливості сучасного стану реформування бухгалтерського фінансового обліку стосовно засад національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО)), зокрема П(С)БО, якими регламентуються правила ведення обліку доходів і витрат та визначення фінансового результату діяльності підприємства. Це обумовлено одночасним функціонуванням двох методик визначення фінансового результату діяльності підприємства (окремо для складання фінансової і податкової звітності), рівнем застосування інформаційних технологій в обліку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок