Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Назва:
ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,10 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Луганський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка
СЛОБОДЯН Ольга Петрівна
УДК 371.13: 373.537
ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2004
Дисертацією є рукопис:
Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | кандидат педагогічних наук, доцент
Бутенко Людмила Леонідівна, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, докторант кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор Алфімов Валентин Миколайович, завідувач кафедри управління освітою Донецького національного універси-тету, директор ліцею;
кандидат педагогічних наук, доцент
Порус Борис Натанович, Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри філософії освіти.
Провідна установа: | Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України, кафедра загальної педагогіки.
Захист відбудеться 16 вересня 2004 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2)
Автореферат розісланий 14 серпня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л.Бутенко
Загальна характеристика дослідження
Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Сьогодення потребує людини високодуховної, творця своєї культури, творця культури своєї держави, суспільства. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державна програма “Вчитель”, Національна доктрина розвитку освіти орієнтують педагогів на створення життєдайної системи неперервного навчання й виховання для досягнення високих освітніх рівнів на основі кращих зразків вітчизняної та світової культури, указують на необхідність творчого становлення особистості в процесі розвитку, а також забезпечен-ня умов для постійного духовного самовдосконалення особистості. На жаль, існуюча система педагогічної освіти поки що неспроможна повністю задовольняти потреби часу. Особистісний творчий розвиток кожного учня, кожного студента в масовій практиці ще не стає повсякденним орієнтиром реальної педагогічної діяльності.
Актуальним на сьогоднішній день є питання про перехід педагогіки від установки на розвиток студента до думки про педагогічну цінність саморозвитку особистості. Значущість саморозвитку обґрунтовували філософи Аристотель, Гесіод, Платон, Демокріт, Гегель, І.Кант, Г.Сковорода, Й.Фіхте, Ф.Шеллінг, П.Юркевич; педагоги Я.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, А.Дістервег, К.Ушинський, С.Русова, П.Каптерев та ін.
На теоретико-методологічному рівні проблема саморозвитку осо-бистості знайшла своє висвітлення в працях вітчизняних (І.Бех, Б.Вульфов, О.Газман, Г.Звенигородська, В.Зінченко, О.Киричук, Б.Кобзар, Л.Кулікова, А.Меренков, М.Ценко) та зарубіжних (Р.Бернс, А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс та ін.) дослідників. Психологічні аспекти саморозвитку особис-тості аналізували Н.Бітянова, С.Максименко, Б.Мастеров, Г.Цукерман.
У роботах К.Вазіної представлена природно-рефлексивна технологія саморозвитку особистості, Н.Григорьєвої – еко-культурний підхід до особистісного саморозвитку студентської молоді, Г.Селевка – технології саморозвитку школярів, В.Сластьоніна, Н.Чинкіної – теорія і практика про-фесійного саморозвитку вчителя. Творчість як спосіб ефективного само-розвитку та професійно-особистісної самореалізації студентської молоді розглядається в роботах В.Алфімова, В.Андрєєва, Д.Богоявленської, В.Козинець, Ю.Лобейка, Я.Пономарьова, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок