Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХМОДЕЛЕЙ БІОМЕМБРАН 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХМОДЕЛЕЙ БІОМЕМБРАН 

Назва:
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХМОДЕЛЕЙ БІОМЕМБРАН 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,50 KB
Завантажень:
463
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
ВАЩЕНКО Ольга Валеріївна
УДК 577.352:544.255
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ
МОДЕЛЕЙ БІОМЕМБРАН
 
03.00.02 – біофізика
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті монокристалів НАН України, м. Харків.
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Лисецький Лонгін Миколайович,
Інститут монокристалів НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: –
доктор фізико-математичних наук Горбенко Галина Петрівна, Харківський національний университет ім. В.Н. Каразіна, старший науковий співробітник;–
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Гордієнко Євген Олександрович, Інститут проблем кріобіологіі і кріомедицини НАН України, завідувач відділу.
Провідна установа
Інститут фізики НАН України, відділ фізики біологічних систем, м. Київ
Захист відбудеться “_27 ” ___04____ 2001 р. о __15 00__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.13 у Харківському національ-ному університеті ім.В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-4.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл.Свободи, 4.
Автореферат розісланий “_23__” ___03____ 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гаташ С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однiєю з найважливiших задач бiофiзики є застосування фiзичних методiв дослiдження до вивчення живих органiзмiв та бiологiчних тканин. Досить давно вiдома i стала майже загальновизнаною гiпотеза про те, що структурi багатьох бiологiчних тканин притаманнi елементи рiдкокристалiчної впорядкованностi (найбільш яскравий приклад – клітинні мембрани з їх бiшаровою ліпідною структурою). Виходячи з цього, значний інтерес викликає можливість застосування підходів та методів, що були розроблені для дослідження рідкокристалічних систем, до вирішення деяких проблем біофізики мембран, зокрема, пов'язаних з міжмолекулярними взаємодіями їх компонентів та екзогенних молекул. У нинішній час цій проблемі приділяється надзвичайно велика увага у зв'язку з новими уявленнями про роль ліпідного бішару в клітинних процесах. Відомо, що зміна структури клітинних оболонок під впливом зовнішніх чинників (таких, як іонізуюче випромінювання, присутність екзогенних молекул тощо) лежить в основі багатьох патологічних процесів в організмі, що призводять до різноманітних захворювань. У зв'язку з цим одними з найбільш актуаль-них у цьому напрямку є задачі з'ясування фізичних та фiзик-хiмiчних методів дії лікарських препаратів на клітинному та субклітинному рiвнi, а також створення бiоеквiвалентних матеріалів та сенсорів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту монокристалів НАН України, а саме з темою відомчого замовлення ВФТПМ НАН України: "Теоретичний аналіз та фізико-хімічні дослідження анізотропних міжмолекулярних взаємодій і розробка концепції рідкокристалічних біоеквівалентних матеріалів (№ держреєстрації 0198U004259).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було з’ясування впливу мембранотропних агентів на рідкокристалічне надмолекулярне впорядкування та структурно-функціональні властивості модельних біомем-бран.
Об’єкт дослідження – модельні біологічні мембрани на основі ліотропних рідкокристалічних фаз фосфатіділхолінів, а також термотропні рідкокристалічні системи на основі ефірів холестерину, що містять компоненти біомембран та мембранотропні агенти декількох хімічних класів.
Предмет дослідження – макроскопічні прояви особливостей надмолекулярної структури та рідкокристалічного фазового стану модельних мембран.
Методи дослідження: диференційна скануюча калориметрія – для отримання термодинамічних параметрів фазових переходів; спектрофотометрія – для дослідження температурних залежностей УФ-спектрiв пропускання, а також температурних залежностей спектрiв селективного відбивання світла в холестеричнiй мезофазi; термогравiметрiя – для визначення зв'язаних станів води в ламелярнiй фазi гідратованих фосфолiпiдiв; вивчення змішаних ленгмюрiвських моношарiв – дляотримання діаграм “поверхневий тиск–площа”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХМОДЕЛЕЙ БІОМЕМБРАН 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок