Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII – ПОЧАТОК XVIII СТ.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII – ПОЧАТОК XVIII СТ.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Назва:
УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII – ПОЧАТОК XVIII СТ.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,70 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
БІЛА Світлана Ярославівна
УДК 930:281.96] (477.8) "XVI-XVII"
УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ
КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII – ПОЧАТОК XVIII СТ.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
ТИМОШЕНКО Леонід Володимирович,
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, кафедра
всесвітньої історії, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
МИЦИК Юрій Андрійович
Національний університет “Києво-Могилянська
академія”, кафедра історії, професор.
кандидат історичних наук
СКОЧИЛЯС Ігор Ярославович
Львівське відділення Інституту української археографії
та джерелознавства імені М.С. Грушевського
НАН України, старший науковий співробітник.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних
галузей історичної науки, м. Київ.
Захист відбудеться “ 13 ” травня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001 м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий “ 8 ” квітня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Песчаний О.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Церковно-історичні студії в історіографії Центрально-Східної Європи мають давні традиції, однак узагальнення та критичний аналіз нагромадженого матеріалу почали практикуватися не так давно. До таких малодосліджених в історіографічному річищі тем належить історія унії XVII-XVIII ст., передовсім – її поширення на зламі століть у західних єпархіях Київської митрополії. Після Берестейської унії (кінець XVI ст.) це друга за своїм значенням подія в історії українсько-білоруського християнства, вивчення якої дозволяє зрозуміти, чому центром унії стала пізніше Галичина. Підготовка історіографічних досліджень з історії української церкви, в тому числі й з унійної проблематики має вагоме наукове й пізнавальне значення. Історіографічна праця дасть змогу охарактеризувати сумарні досягнення української та польської світської і конфесійної історичної науки у дослідженні проблеми унійних процесів у західних єпархіях Київської митрополії, переосмислити накопичені знання, зліквідувати наявні лакуни і недоліки, виявити контроверсійні й маловивчені аспекти, з’ясувати перспективні напрямки подальших студій. Історіографічне вивчення окресленої теми дає змогу визначити внесок у її розробку різних конфесійних напрямків, церковно-історичних шкіл, провести паралелі з тенденціями вивчення теми польськими науковцями.
Особливо актуальним є погляд на історіографічний процес з віддалі часу та з позиції деідеологізації історичної науки, що дає можливість по-новому оцінити внесок українських і польських істориків у розроблення унійної проблематики, виявити його вплив на історичні дослідження та формування історіографічних напрямків, показати взаємозв’язок унієзнавства з тогочасними тенденціями вітчизняної та світової історичної науки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося у контексті наукових розробок кафедри всесвітньої історії ДДПУ імені Івана Франка "Українська історіографія всесвітньої історії" та "Історіографія української церкви".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII – ПОЧАТОК XVIII СТ.). ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок