Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розробка та Дослідження фізико-хімічних моделей реакцій клінкероутворення

Розробка та Дослідження фізико-хімічних моделей реакцій клінкероутворення

Назва:
Розробка та Дослідження фізико-хімічних моделей реакцій клінкероутворення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,23 KB
Завантажень:
116
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
БУДЕГДЕГ КАМЕЛ
(АЛЖИР)
УДК 666.9.015.42
Розробка та Дослідження фізико-хімічних моделей реакцій клінкероутворення
05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі фізики Харківської державної академії міського господарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат хімічних наук, доцент
Щьоткіна Тетяна Юріївна,
Харківська державна академія міського господарства, доцент кафедри фізики.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Ілюха Микола Григорович, Українська інженерно-
педагогічна академія, м. Харків, зав. кафедри хімії
та машин і апаратів хімічних виробництв;
кандидат технічних наук,
Токарчук Володимир Володимирович,
Національний технічний університет України“
КПІ”, м. Київ, завідувач науково-дослідної лабораторії хімії та технології цементів
кафедри технології в’яжучих, полімерних та композиційних матеріалів.
Провідна установа:
Український державний хіміко-технологічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра хімічної технології в’яжучих матеріалів, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “_20_“ _травня 2002 р. о 14:30 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.002.05 при Національному технічному університеті України “КПІ” за адресою: 03056, м. Київ, пр-кт Перемоги, 37.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету “КПІ” м. Київ, пр. Перемоги,37.
Автореферат розісланий “_03__” квітня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, професор Круглицька В.Я.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Головним завданням розвитку виробництва цемента в Україні є скорочення витрат палива та електроенергії на одержання кінцевого продукту.
Одним із способів скорочення енерговитрат на випалювання портландцементного клінкера є підвищення реакційної здатності сировинної суміші до клінкероутворення.
Реакційна здатність сировинної суміші залежить від її мінерального складу і визначає величину теплового ефекту клінкероутворення, який складає майже 55% від загальних тепловитрат на випалювання.
Сучасні методи визначення реакційної здатності при випалюванні сировинних сумішей за ознаками швидкості утворення або витрачення оксиду кальція не дають змоги обчислити величину теплового ефекту клінкероутворення. Інші, які базуються на вимірюванні термічних ефектів за допомогою деріватографічного або калориметрічного аналізів, є досить складними і довготривалими, а їх результати залежать від умов експерименту. Тому поки що відсутні кількісні показники впливу мінерального складу сировинної суміші на тепловий ефект клінкероутворення.
Термодинамічний аналіз клінкероутворення дозволяє визначити тепловий ефект процесу через ентальпію загальної багатостадійної реакції, де мінерали сировинної суміші є реагентами, а клінкер та гази – продуктами. Проте здійснення цієї можливості потребує попередніх методичних розробок, створення та дослідження фізико-хімічних моделей синтезу клінкера а також широкого залучення обчислювальної техніки із спеціальним програмним забезпеченням.
Актуальність дисертаційної роботи Будегдега К. полягає у розробці та дослідженнях фізико-хімічних моделей синтеза портландцементного клінкера за допомогою термодинамічного аналізу і обчислювальної техніки з метою їх викорстання для оперативного визначення енергетичних показників процесу. Отже, дана дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальних сучасних питань хімічної технології в’яжучих матеріалів.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.
Тема дисертаційної роботи зв’язана з планами науково-дослідних робіт Харківської державної академії міського господарства, а наукові дослідження виконані згідно держбюджетної тематики кафедри фізики за темою “Використання фізичних методів для аналіза і контроля будівельних матеріалів та конструкцій”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Розробка та Дослідження фізико-хімічних моделей реакцій клінкероутворення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок