Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КУЛЬТУРА МОНАСТИРІВ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХVІ–ХІХ СТОЛІТЬ

КУЛЬТУРА МОНАСТИРІВ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХVІ–ХІХ СТОЛІТЬ

Назва:
КУЛЬТУРА МОНАСТИРІВ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХVІ–ХІХ СТОЛІТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,12 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівська державна музична академія ім. М.В.Лисенка
ЧУЙКО ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ
УДК 304.44:7.04
КУЛЬТУРА МОНАСТИРІВ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХVІ–ХІХ СТОЛІТЬ
17.00.01 – теорія і історія культури
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Харківській державній академії дизайну і мистецтв Міністерства освіти і науки
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Півненко Алла Степанівна, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, професор кафедри історії і теорії мистецтв
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор
Боднар Олег Ярославович,
Львівська національна академія мистецтв, завідувач кафедри менеджменту мистецтва
кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник
Боньковська Софія Миколаївна,
Інститут народознавства НАН України, старший науковий співробітник (м. Львів)
Провідна установа Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Рильського, відділ культурології, НАН України (м. Київ)
Захист відбудеться “27” травня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.869.01 у Львівській державній музичній академії ім. М.В.Лисенка за адресою: 79005, м.Львів, вул.Нижанківського, 5.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка за адресою: 79005, м.Львів, вул.Нижанківського,5.
Автореферат розісланий “27квітня 2005 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат мистецтвознавства, доцент О.Т.Катрич
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Українське суспільство, переживаючи сьогодні кардинальні зміни в усіх сферах свого буття, потребує відродження націо-нальної духовності, культури, мистецтва, що значною мірою залежить від глибокого й комплексного вивчення суспільно-культурних відносин в Україні на різних історичних етапах. Унікальною складовою вітчизняної духовної спадщини є культура монастирів Галичини, яка сформувалась на крайньому заході української етнічної території. Вона стала запорукою збереження тут національно-релігійної ідентичності в умовах поневолення, а її вплив на суспільно-історичні процеси позначений багатством напрямів, різнома-нітністю форм та застосовуваних методів. Багатогранний історичний досвід культурної діяльності монастирів вимагає не тільки уважного вивчення й систематизації в історичному аспекті, але й заслуговує на увагу широкого кола спеціалістів, що займаються проблемами релігієзнавства, соціології, богослів’я, політології, культурології та мистецтвознавства.
Привертає увагу своєрідна ускладненість еволюції монастирського руху на галицьких землях: співіснування традиційних основ східного чернецтва з реформаторськими західними нововведеннями в організаційній розбудові, ідео-логії та у практичній діяльності монастирських центрів. У цьому контексті актуального значення набуває об’єктивний аналіз комплексу проблем, пов’я-заних із розвитком монастирів, особливостями їхнього впливу на розвій української культури та їх місцем у суспільно-церковному житті.
Сьогодні зростає необхідність ґрунтовного аналізу діяльності монастирів на різних історичних етапах, позначеної помітним впливом чернецтва на суспільну свідомість, що значною мірою визначало естетичні смаки різних верств населення, упродовж тривалого часу сприяючи формуванню націо-нальних пріоритетів у розвитку церковної політики, культури та сакрального мистецтва Галичини. Актуалізується проблема об’єднання культурологічних і мистецтвознавчих методик для комплексного аналізу територіально-історичних особливостей культури монастирів Галичини та її місця в загальноукраїнському поступі. Потребує універсальної розробки концепція галицького монас-тирського осередку в системі соціально-релігійних, художньо-естетичних та етнічних відносин. Ця проблематика не втратила своєї актуальності й понині у зв’язку з активізацією релігійного чинника, відродженням монастирських осе-редків та появою нових форм їхнього впливу на суспільство.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КУЛЬТУРА МОНАСТИРІВ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХVІ–ХІХ СТОЛІТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок