Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> синтез, будова і властивостІ багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів

синтез, будова і властивостІ багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів

Назва:
синтез, будова і властивостІ багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,77 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Київський національний університет імені тараса шевченка
пивоваренко василь георгійович
удк 547.814+541.143+577.336
синтез, будова і властивостІ багатоканальних
флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук
КИЇВ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної
хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор,
Єременко Ганна Михайлівна,
Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник
доктор хімічних наук,
Іщенко Олександр Олександрович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
завідувач відділом кольору і будови органічних сполук
доктор хімічних наук, професор,
Кутуля Лідія Антонівна,
Інститут монокристалів НАН України, м. Харків,
завідувач відділом оптично активних органічних сполук
Провідна установа:
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, м. Харків
Захист відбудеться “__18__”_____09_____ 2007_ р. о ____ годині
в ауд. _____ хімічного корпусу на засіданні
спеціалізованої вченої ради Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій
бібліотеці Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “__14__” _____червня_____ 2007_ р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради , д.х.н., професор І. В. Комаров
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Флуоресцентний зонд (ФЗ) є пристроєм для отримання адекватної інформації про об’єкт дослідження на молекулярному та субмолеку-лярному рівнях. Функції зонда зумовлені його фізико-хімічними властивостями і прямо залежать від його хімічної будови. Більшість існуючих ФЗ є однокана-льними пристроями, які передають інформацію шляхом зміни одного парамет-ру флуоресценції. Використання одного каналу призводить до втрати важливих даних про об’єкт. Зонди, робота яких основана на явищах внутрішньомолеку-лярного фотоперенесення заряду (ВФЗ) або внутрішньомолекулярного фотопе-ренесення протона (ВФП) демонструють суттєві переваги за кількістю та аде-кватністю переданої інформації, оскільки вони здатні генерувати багатоканаль-ний сигнал. Явище ВФЗ покладене в основу найбільш ефективних зондів поля-рності та індикаторів катіонів. Число публікацій з вивчення та практичного за-стосування явищ ВФЗ та ВФП зараз стрімко зростає. 1,3-Діариліденкетони і дициклопентано[b,e]піридини є барвниками, що демонструють ВФЗ, а 3-гідрок-сихромони у розчинах здатні до ВФП. З розгляду шляхів їх синтезу, з аналізу будови та флуоресцентних властивостей окремих представників випливає, що згадані класи сполук є зручним базисом у розробці ФЗ. Проте досі у такому напрямі наукові дослідження систематично не велись.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу було виконано на кафедрі органічної хімії хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка в рамках договорів міжнародного наукового співробітництва: за програмою INTAS “Crowned ketocyanine dyes as a new generation of fluorescence probes sensitive to biomembrane surface potential” (грант 96-1225) – з універси-тетом Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція), Вільним університетом м. Амстердам (Нідерланди) та Інститутом біохімії ім. А.В. Паладіна, за програмами міжна-родного наукового співробітництва з університетом Луї Пастера (Страсбург, Франція), з Гданським університетом (м. Гданськ, Польща), з Інститутом фізики ім. Б.І. Степанова НАН Білорусі (Мінськ). Частину роботи виконано у рамках науково-дослідної бюджетної теми кафедри № 01БФ-037-03 “Синтез та дослідження біологічно активних гетероциклічних сполук”.
Мета і завдання дослідження. Синтез багатоканальних флуоресцентних зон-дів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідрок-сихромонів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: синтез, будова і властивостІ багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок