Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ ЯК ВИД ЛАТЕНТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ ЯК ВИД ЛАТЕНТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Назва:
ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ ЯК ВИД ЛАТЕНТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,10 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Набока Вадим Миколайович
УДК 316.33
ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ
ЯК ВИД ЛАТЕНТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Спеціальність 22.00.03 – соціальні структури
та соціальні відносини
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата соціологічних наук
Харків - 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, м. Харків.
Науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор
Соболєв Василь Олександрович,
Національний університет внутрішніх справ, завідуючий лабораторією соціальної та психологічної роботи в ОВС України
Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук, професор Афонін Едуард Андрійович,
Верховна Рада України, завідуючий відділом інформаційно – бібліотечного забезпечення
кандидат соціологічних наук
Балакірєва Ольга Миколаївна,
Державний інститут проблем сім’ї та молоді, заступник директора
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, кафедра соціології, Міністерство освіти і науки України,
м. Харків
Захист відбудеться „ 9 ” жовтня 2003 року о „13.00” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ за адресою 61 , м. Харків, проспект 50 - річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61 , м. Харків, проспект 50 - річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий „ 9 ” вересня 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С.Мошенський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАхарактеристика РОБОТИ
АктуальністьАктуальність теимитеми. Г лобаліизаціялобализація світовоїсвітової економічноїекономічної системи, падінняпадіння “залізноїзалізної завісизавіси”; п роцеси, пов'язаніпов’язані зp об'єднаннямоб'єднанням ЄвропиЄвропи тата іншіінші значнізначні соціальнісоціальнітрансформації з зміниміни останніхостанніх двадцяти роківроків викликали велику кількістькількість якяк позитивнихпозитивних, т ак і негативнихнегативних процесівпроцесефектів. Одним з них в Д ля УкраїниУкраїни особливо актуальним є інтенсивнеінтенсивне поширенняповеденческих п практик, щокоторые виходятьвыходят заза межіпределы нормнорм праваправа іи мораліморали. ЇИ х поширеннюраспространению сприяютьспособствуют нене тількитолько економічніэкономические, п олитические політичні іи правовіправовые протиріччяпротиворечия, н алеобо йіи значнізначительные зсувизрушеннясдвиги, які виникають п роизошедшие ув свідомостісознании іи поводженніповеденииповедінціки людейлюдей. Сьогодні егодня вжеуже можнаможно виділятивыделять іи вивчатиизучать відносиниотношения, якік оторые укладаютьсяскладываются зпо приводуповоду регуляціїрегуляции тієїтой абоили іншоїиной формиформы нелегальногоотклоняющегосянеправової поводженняповедінки., щоповеденФормуючисьФормируясь ізпо приводуповоду регулюваннярегулирования незаконнихнезаконных практиккпрактик зс одногоодной бокустороны, л атентніые відносинишення,отношения з одного боку, знаходятьсянаходятся підпод постійнимпостоянным “пресомпрессом” п равового іи моральногоморального осудуосуждения, в силус мулуилу чогочего, приховуютьсяс крываются відот державнихгосударственных інститутівинститутов іи широкоїширокой громадськостіобщественности їхнімиих суб'єктамисубъектами. З іншого бокуС д ругой сторонистороны, м ожнао констатуватиконстатировать, щоч тето латентнілатентные соціальнісоциальные відносинишенняотношения, що набулип олучившие поширенняраспространение в сучасномусовременном українськомуукраинском суспільстві товариствіобществе, можуть огут бутибыть досить економічно ефективнимиэффективными іи навітьдаже частковочастично братибрать нана себесебя функціїфункции соціальноїсоциальной політикиполитики.
ОднимОдним ізиз видіввидов такихтаких відносиншеньотношений єявляется набирающая размах торгівлі п родаж а жінокжінкамиенщин заза межіпределы УкраїниУкраины (траффіикіинга). ЯкЯк грубе порушення правправ людини, це явище викликаєвикликає значний резонансрезонанс вув колахколах громадськостігромадськості УкраїниУкраїни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 



Реферат на тему: ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ ЯК ВИД ЛАТЕНТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок