Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ НОГАЙЦІВ В XIII – XVI ст.

ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ НОГАЙЦІВ В XIII – XVI ст.

Назва:
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ НОГАЙЦІВ В XIII – XVI ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,09 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГОМАН ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
УДК94(477.7)(=512.3) “12/15”
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК
ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ НОГАЙЦІВ В XIII – XVI ст.
Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та
cередніх віків історичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Рубель Вадим Анатолійович, професор кафедри історії стародавнього
світу та середніх віків Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: – доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Наулко Всеволод Іванович, завідуючий відділом пам’яток духовної
культури Інституту української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України
– кандидат історичних наук
Бубенок Олег Борисович, старший науковий співробітник
Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин.
Захист відбудеться “21” жовтня 2002 р. о 10-тій годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “20” вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел і літератури. Загальний обсяг дисертації – 188 сторінок, з яких 21 сторінку становить список джерел і літератури (307 найменувань).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Велику частину сучасної території України займають степові простори, що тривалий час були заселені різними скотарсько-кочовими, головним чином тюркськими народами: печенігами, торками, половцями, ногайцями, які вступали в інтенсивну взаємодію з осілими землеробськими східнослов’янськими племенами та українцями. Українсько-тюркські відносини були далеко не однозначними: періоди гострого збройного протистояння змінювалися цілком мирним добросусідським співіснуванням. У зв’язку з цим, середньовічна історія українського народу не може бути повністю з’ясована без вивчення історичного розвитку його південних кочових сусідів. Особливо актуальним є вивчення побутування в Північному Причорномор’ї ногайців, що тривало з ХІІІ по ХІХ ст. Дослідження етнополітичної еволюції причорноморських груп ногайців дозволить поглибити розуміння причин кочової агресії.
Актуальність дисертаційної теми також посилюється тим, що поява й перебування ногайців у Північному Причорномор’ї залишаються, практично, не вивченими.
Об’єктом дисертаційного дослідження є ногайський етнос і його політична організація в Північному Причорномор’ї в XIII – XVІ ст.
Предметом дослідження є етногенез та політичний розвиток причорноморських ногайців і їхня взаємодія з татарськими державами регіону.
Метою дисертаційної праці є комплексне з’ясування походження причорноморських ногайців та визначення етнополітичних умов їхньої еволюції в Північному Причорномор’ї.
Для досягнення поставленої мети автор ставив перед собою наступні конкретні завдання:
проаналізувати стан та ступінь наукової розробки обраної теми та визначити рівень і повноту її джерельного забезпечення;
з’ясувати суть і значення поняття Дашт-і-Кипчак (Половецька земля) в середньовічній писемній традиції та локалізувати географічне розташування території Дашту;
простежити еволюцію етнополітичних процесів в степах Північного Причорномор’я в XIII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ НОГАЙЦІВ В XIII – XVI ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок