Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Назва:
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,59 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Херсонський державний університет
Резніченко Наталя Олександрівна
УДК 811.161.1: 81’233
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ
УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД
ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковій керівник - доктор педагогічних наук, професор
Михайловська Галина Олександрівна,
Херсонський державний університет,
завідувач кафедри слов’янських мов та
методик їх викладання.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Статівка Валентина Іванівна
Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, завідувач кафедри
загального та російського мовознавства;

 
кандидат педагогічних наук
Курінна Алла Феліксівна
Запорізький обласний інститут післядипломної, педагогічної освіти, старший викладач кафедри
теорії та методики виховання.
Захист дисертації відбудеться “25” квітня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27 (ауд. 256). (зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету (73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27).
Автореферат розісланий “21” березня 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
М.В.Бухтій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми визначається сучасним осмисленням проблем мовної освіти та їх реалізації в загальноосвітній школі, що зумовлює підвищення теоретичного і методичного рівнів навчання мов, у тому числі й російської.
У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державному стандарті базової і повної середньої освіти, Концепції мовної освіти 12-річної школи акцентується увага на необхідності формування духовно багатої особистості, розвитку творчого потенціалу учня, підвищення його мовленнєвої культури.
Відповідно до цих вимог пріоритетним напрямом у навчанні російської мови в школах з російською мовою викладання є розвиток усного і писемного мовлення учнів.
Проблема розвитку мовлення учнів не нова в науковій парадигмі, їй присвячені наукові дослідження в галузі лінгвістики, психології, психолінгвістики, лінгводидактики.
У фундаментальних працях О.Д.Алфьорова, М.Т.Баранова, К.Б.Бархіна, Ф.І.Буслаєва, В.А.Добромислова, Т.О.Ладиженської, О.М.Пєшковського, І.І.Срезнєвського В.Я.Стоюніна, В.О.Сухомлинського, К.Д.Ушинського та інших учених визначено загальні принципи методичної системи, спрямовані на формування мовленнєвих умінь учнів, розкрито найважливіші закономірності розвитку мовлення.
Останнім часом проблема розвитку зв’язного мовлення учнів розглядається з таких позицій: психологічні засади розвитку мовлення школярів (Б.Г.Ананьєв, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, М.І.Жинкін, І.О.Зимня, Г.С.Костюк, Н.Э.Миропольська, С.Л.Рубінштейн та ін.); розробка мовного компоненту загальноосвітньої підготовки учнів (О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Л.В.Вознюк, Є.П.Голобородько, О.М.Горошкіна, М.Б.Гульчин, І.П.Ґудзик, Л.В.Давидюк, В.О.Корсаков, Л.І.Мацько, Г.О.Михайловська, Н.А.Пашківська, М.І.Пентилюк, К.М.Плиско, В.І.Статівка, О.Н.Хорошковська та ін.); використання учнями виражальних засобів мови в усному та писемному мовленні (К.Б.Бархін, В.О.Добромислов, С.М.Іконников, В.І.Капінос, Р.М.Нефьодова, Г.В.Пархоменко, П.С.Пустовалов, М.О.Рибнікова, М.С.Рождественський, Г.П.Соколова, Л.П.Федоренко та ін.); інтеграція лінгвістичного та літературознавчого підходів до вивчення мовних засобів художнього тексту на уроках російської мови (А.І.Власенков, А.Д.Дєйкіна, Н.А.Іпполітова, С.І.Львова, Т.М.Пахнова, М.М.Шанський та ін.); комунікативно-діяльнісний та текстоцентричний підходи до навчання учнів зв’язного російського мовлення (О.С.Антонова, Н.І.Демидова, Н.А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок