Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Назва:
РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,51 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОНЧАРОВА МАРГАРИТА ЛЕОНІДІВНА
УДК 338.45:664.1(043)
РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету міністрів України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Єрмаков Олександр Юхимович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри аграрної соціології
та розвитку села
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Яценко Володимир Микитович,
проректор з науково-педагогічної роботи,
завідувач кафедри бухгалтерського
обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного
технологічного університету Міністерства науки
і освіти України (м. Черкаси)
кандидат економічних наук,
cтарший науковий співробітник
Фурса Анатолій Васильович,
провідний науковий співробітник
лабораторії економіки та організації
виробництва цукрових буряків і насінництва
Інституту цукрових буряків УААН
(м. Київ)
Провідна установа: Національний науковий центр
”Інститут аграрної економіки” УААН,
відділ науково-організаційного забезпечення,
м. Київ
Захист відбудеться “22” січня 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.063.01 в Європейському університеті за адресою: 03115, м. Київ, бул. Акад. Вернадського 16-в.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Європейського університету за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 15/17.
Автореферат розісланий “22” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Луцій О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Подальший розвиток ринкових відносин в Україні потребує стабільного й ефективного функціонування підприємств усіх галузей економіки. Досить гострою ця проблема є для агропромислового комплексу країни і цукробурякового підкомплексу зокрема. Його занепад під час економічної кризи 90–х років 20 століття призвів до значного скорочення посівних площ цукрових буряків та істотного зменшення обсягів виробництва цукросировини і цукру, а в кінцевому підсумку до низької ефективності або ж збитковості господарюючих суб’єктів.
Теоретичні і прикладні аспекти дослідження розвитку агропромислового комплексу держави на засадах самостійної підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів та державного управління цим процесом, інтеграції сільського господарства з промисловістю, елементами заготівельної, транспортної, торгівельної та ринкової інфраструктури, удосконалення цінового і фінансового механізмів, забезпечення соціальної спрямованості ринкових перетворень знайшли відображення у наукових працях: В. Амбросова, В. Андрійчука, В. Бойка, П. Борщевського, В. Благодатного, О. Єрмакова, А. Заїнчковського, О. Зайця, О. Крисального, І. Лукінова, М. Маліка, В. Месель- Веселяка, О. Онищенка, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Терещенка, А. Фурси, Л. Худолій, О. Шпичака, В. Юрчишина, В. Яценка та ін. Безперечно вони стосуються і розвитку цукробурякового підкомплексу, але переважно на рівні держави. Тому надзвичайно важливим є поглиблення дослідження наявного потенціалу і тенденцій розвитку цукробурякового виробництва на регіональному рівні, особливостей функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу і пошуку шляхів, що забезпечать їх динамічний розвиток в ринкових умовах господарювання. Специфіка та недостатня розробка зазначених проблемних питань, а також їх методичне та практичне значення визначають актуальність теми дослідження, його мету, завдання та структуру дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційна робота є складовою плану науково-дослідних робіт Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграрного університету за темою “Вдосконалення організаційно-економічних механізмів господарювання в агропромисловому виробництві” (номер державної реєстрації 0106U007383), в якій здобувачем обґрунтовано напрями підвищення ефективності функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок