Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГАЗООБМІН ТА ПІГМЕНТНА СИСТЕМА МАКРОФІТІВ ЗА ДІЇ ІОНІВ МІДІ (ІІ) І МАРГАНЦЮ (ІІ) ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ГАЗООБМІН ТА ПІГМЕНТНА СИСТЕМА МАКРОФІТІВ ЗА ДІЇ ІОНІВ МІДІ (ІІ) І МАРГАНЦЮ (ІІ) ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Назва:
ГАЗООБМІН ТА ПІГМЕНТНА СИСТЕМА МАКРОФІТІВ ЗА ДІЇ ІОНІВ МІДІ (ІІ) І МАРГАНЦЮ (ІІ) ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,16 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ
ПАСІЧНА
Олена Олександрівна
УДК [(581.526.3:574.64):546.562/546.712](28)
ГАЗООБМІН ТА ПІГМЕНТНА СИСТЕМА МАКРОФІТІВ
ЗА ДІЇ ІОНІВ МІДІ (ІІ) І МАРГАНЦЮ (ІІ) ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
03.00.17 – гідробіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті гідробіології НАН України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор АРСАН Орест Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, завідувач відділу екотоксикології
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор КУЗЬМЕНКО
Михайло Ілліч, Інститут гідробіології НАН України,
завідувач відділу радіоекології
 
доктор біологічних наук ДУБИНА Дмитро
Васильович, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України, провідний науковий співробітник
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
біологічний факультет
 
Захист відбудеться " __27__" __травня______ 2004 р. о _14__ годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.213.01 Інституту гідробіології
НАН України за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гідробіології
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12)
Автореферат розісланий " _23_" __квітня______ 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук Гончаренко Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Індустріалізація і розвиток нових галузей промисловості спричинили загострення екологічної ситуації внаслідок забруднення водного середовища важкими металами, зокрема міддю і марганцем. Цей факт визначає актуальність проблеми впливу підвищеної концентрації Cu2+ та Mn2+ на водні екосистеми, продукційною основою яких є фотосинтезуючі організми. Серед них значна роль належить зануреним макрофітам (вищим водяним рослинам і водоростям). Вирішення цієї проблеми неможливе без з’ясування наслідків дії іонів металів на життєдіяльність макрофітів, в основі якої лежать такі процеси, як фотосинтез, дихання, біосинтез пігментів [Грин и др., 1990]. Попри існуючі літературні дані, які характеризують вплив Cu2+ і Mn2+ на фізіолого-біохімічні процеси водяних рослин [Багнюк и др., 1997; Брагинский, Бескаравайная, 1983; Караваев и др., 2001; Подорванов, Золотарева, 2003; Смирнова, Сиренко, 1993; Cid et al., 1995; Lidon, Henriques, 1993; Fargasova, 1998], питання щодо умов виникнення токсичного ефекту залишається невивченим. Тому необхідне поглиблення досліджень акумуляційної здатності різних видів водяних макрофітів та її зв’язку з їх фізіологічним станом.
У більшості проведених експериментальних робіт вивчалась дія на водяні рослини лише окремих важких металів. Однак, з огляду на поліметалічний характер антропогенного забруднення водних екосистем, виникає потреба приділяти посилену увагу дослідженням акумуляції та дії іонів важких металів, зокрема міді та марганцю, на макрофіти при їх сумісному надходженні у водне середовище.
З’ясування особливостей функціонування макрофітів при підвищенні концентрації важких металів у водному середовищі пов’язане також з необхідністю відбору найбільш чутливих до хімічного стресу тест-об’єктів і тест-функцій для біотестування вод, а також видів, які є ефективними біомоніторами забруднення водного середовища важкими металами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження по дисертаційній роботі проводились в Інституті гідробіології НАН України в межах держбюджетної теми „Вивчити форми міграції металів у природних водах та їх біологічну активність” (номер держреєстрації 0198U007675).
Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи було дослідження газообміну і пігментної системи водяних макрофітів за дії іонів міді (ІІ) та марганцю (ІІ) водного середовища. Для цього необхідно було виконати такі завдання:–
встановити закономірності накопичення міді і марганцю макрофітами за окремої та сумісної дії різних концентрацій їх іонів у гострих і хронічних дослідах;–
вивчити особливості короткочасного (тривалістю 1 доба) і хронічного (протягом 14 діб) впливу Cu2+ і Mn2+ на газообмінні функції та пігментну систему вищих водяних рослин і зелених нитчастих водоростей;–
з’ясувати характер зв’язку між чутливістю макрофітів до іонів міді і марганцю, рівнем накопичення металів у рослинних організмах та їх адаптивною здатністю; оцінити можливість використання досліджуваних видів макрофітів для моніторингу забруднення водного середовища цими важкими металами;–
розробити і провести апробацію методу біотестування вод з використанням макрофітів як тест-об’єктів, а фотосинтезу і дихання – як тест-функцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ГАЗООБМІН ТА ПІГМЕНТНА СИСТЕМА МАКРОФІТІВ ЗА ДІЇ ІОНІВ МІДІ (ІІ) І МАРГАНЦЮ (ІІ) ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок