Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ХИТРІСТЬ” У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ І НАРОДНІЙ КАЗЦІ

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ХИТРІСТЬ” У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ І НАРОДНІЙ КАЗЦІ

Назва:
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ХИТРІСТЬ” У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ І НАРОДНІЙ КАЗЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,65 KB
Завантажень:
11
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
 


САВИЦЬКА Лариса Володимирівна
УДК 811.161.1’ 373
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ХИТРІСТЬ” У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ І НАРОДНІЙ КАЗЦІ
10.02.02 – російська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі російської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: |
кандидат філологічних наук, доцент
СКОРОБОГАТОВА Олена Олександрівна,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
доцент кафедри російської мови
Офіційні опоненти: | доктор філологічніх наук, професор
ПЕЛЕПЕЙЧЕНКО Людмила Миколаївна,
Академія внутрішніх військ МВС України,
професор кафедри філології та перекладу;
кандидат філологічних наук, доцент
ПЕДЧЕНКО Людмила Вадимівна,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри російської мови
Захист відбудеться “16” січня 2008 р. о “15” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В).
Автореферат розіслано “15” грудня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П. Карпенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сьогодні в лінгвістиці активно розробляється питання про національну мовну картину світу (МКС). Його досліджують в аспекті відображення “людського чинника”, приділяють увагу взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних явищ. Дослідження дії “людського чинника” пов’язане з виявленням упливу на мову культури, традицій, вірувань народу. Вивчення національної МКС допомагає виявити специфіку сприйняття дійсності відповідним етносом, тобто особливості концептуальної картини світу (ККС), що характерні для етносу, а також специфіку лексичної системи мови. Різні аспекті окресленої проблеми аналізувались у роботах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнової, Р.А. Брутяна, Т.В. Булигіної, Г.Ф. Гачева, Т.А. Грідіної, Г.В. Колшанського, В.І. Кононенка, О.С. Кубрякової, Л.А. Лисиченко, Л.М. Пелепейченко, Ж.П. Соколовської та ін. науковців.
Для розробки питання про дію “людського чинника” в мові необхідно глибоко дослідити, як відображається світогляд, почуття, емоції, настрій, стосунки між людьми в лексичній системі мови й у конкретних мовленнєвих ситуаціях.
У лінгвістичній науці розглядають різні аспекти проблеми відображення дійсності в мові: поняття МКС, концепту, ролі “людського чинника” та форми його вияву в мові, подано дослідження окремих фрагментів МКС, що фіксують знання носіїв мови про ті чи інші концепти.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена значущістю лінгвокультурологічного напряму в сучасній лінгвістиці. Хоча лінгвокультурологія є однією з галузей сучасної лінгвістики, що найбільш активно розвивається, проте багато понять із цієї галузі знань розроблено ще недостатньо. Список лінгвокультурних концептів, які потребують вивчення, їх типологія викликають полеміку в колах представників різних наукових шкіл. Лінгвокультурний концепт “хитрість” посідає значне місце в способі осмислення життя кожного етносу. Виокремлення етносом феномену хитрість і його варіативна реалізація в російській мові може яскраво схарактеризувати менталітет нації, особливості російської мовної системи й особистісні варіанти ставлення до навколишнього світу. Дослідження реалізації концепту “хитрість” у фольклорній мовній картині світу (ФМКС) дозволяє сформувати цілісне уявлення про цей концепт у колективній свідомості носіїв мови й шляхи його вербалізації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ХИТРІСТЬ” У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ І НАРОДНІЙ КАЗЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок