Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств

Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств

Назва:
Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,62 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний аграрний університет
Новак Олександр Володимирович
УДК 631.1/.16
Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Гудзинський Олексій Дмитрович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту
ім. проф. Й.С. Завадського
Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор,
членкор УААН
Кропивко Михайло Федорович,
Національний науковий центр“
Інститут аграрної економіки”,
завідувач відділу організації управління
кандидат економічних наук, доцент
Вихор Микола Васильович,
Білоцерківський державний аграрний університет,
завідувач кафедри менеджменту
Захист відбудеться „22” листопада 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ - 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к.28
Автореферат розісланий „ 20 ” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Балановська


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Швидкі зміни зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств внаслідок недосконалого законодавства, розбалансування взаємозв’язків сільського господарства з іншими галузями АПК, доповнені природними факторами невизначеності, зумовили домінування в управлінні сільськогосподарськими підприємствами ситуаційного підходу. Зазначений підхід передбачає орієнтацію на найближчий позитивний результат: найшвидше отримання прибутку. За таких умов важко говорити про системність, адже неможливо зберегти систему, дотримуючись всіх вимог швидко змінюваного зовнішнього середовища. Розвиток передбачає не лише реакцію на існуючі обставини, а й створення умов реалізації мети, що можливо здійснити лише при застосуванні стратегічного підходу до управління.
Питанню створення результативної системи управління довгостроковим розвитком організацій присвячені наукові праці переважно іноземних вчених, серед яких І. Адізес, Л. Е. Грейнер, Р.-Д. Акофф, І. Ансофф, О.С. Віханський, В.С. Єфремов, Н.П. Маслєннікова, Б.З. Мільнер, Г. Мінцберг, Е.Б. Моргунов, А.А. Томпсон, А.-Дж. Стрікленд, Р.А. Фатхутдінов, Й. Шумпетер та інші. Окремі аспекти визначеної проблеми є об’єктом вивчення і для вітчизняних науковців, таких як В.О. Василенко, М.В. Вихор, В.П. Галушко, В.Г. Герасимчук, О.Д. Гуд-зинський, О.В. Ємельяненко, А.О. Заїнчковський, С.М. Кваша, М.Ф. Кропивко, Т.М. Осташко, В.К. Савчук, Н.М. Сіренко, О.І. Олексик, І.М. Рєпіна та багато інших. Однак у більшості наукових праць не повною мірою розкривається управління стратегічним розвитком підприємницьких структур як системна цілісність, не розроблені методологічні підходи до формування такої системи.
Актуальність дослідження проблеми розбудови системи управління для забезпечення довгострокового розвитку сільськогосподарських підприємств обґрунтована низькою ефективністю їх функціонування, яка пов'язана з недостатністю теоретичних і практичних розробок щодо використання стратегічного менеджменту в аграрній галузі та необхідністю узагальнення наявних і генерації нових ідей, адекватних сучасним умовам.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалося відповідно до науково-дослідної тематики кафедри менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних і технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК” (номер державної реєстрації 0101U003739).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок